Opieka stomatologiczna – rok 2024

Na mocy porozumienia podpisanego przez Organ Prowadzący Gminę Pruszcz Gdański, opiekę stomatologiczną nad uczniami naszej szkoły od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. sprawuje Mirosława Aleksandra Skorek gabinet dentystyczny w Pruszczu Gdańskim ul. Widokowa 6, w dniach od poniedziałku do soboty.

W poniedziałki i czwartki gabinet czynny w godzinach popołudniowych 14.00-18.00 w pozostałe dni od 8.00-14.00, w soboty od

9.00-12.00.

Przyjęcie ucznia przez lekarza dentystę wymaga wcześniejszej rejestracji, najpóźniej w dniu wizyty zarówno w trybie planowym jak

i pilnym.

Potwierdzeniem posiadania statusu ucznia danej szkoły jest ważna legitymacja szkolna lub zaświadczenie wydane przez szkołę potwierdzające status bycia uczniem danej szkoły.

Lekarz dentysta w ramach opieki wykonuje:

1. Świadczenie ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia

2. Profilaktyczne świadczenie dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia – określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6

listopada 2013 r. z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.