Wizja szkoły:

 • Szkoła nasza jest placówką przyjazną dziecku, promującą zdrowy styl życia i przygotowującą uczniów do sprostania wymaganiom przyszłości.
 • Działania szkoły opierają się na zgodnej współpracy 3 stanów: uczniów, nauczycieli i rodziców.
 • Zasady partnerstwa stanowią podstawę naszych działań.
 • Tworzymy atmosferę przyjazną uczniowi.
 • Zapewniamy uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju.
 • Osiągamy wysokie wyniki nauczania.
 • Wyposażamy ich w rzetelną wiedzę.
 • Dbamy o bezpieczeństwo wychowanków.
 • Pielęgnujemy tradycje szkoły.
 • Przestrzegamy zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej.

Misja szkoły:

Jesteśmy szkołą, która:

 • Stwarza warunki do nauki dla wszystkich dzieci.
 • Motywuje do rzetelnej, systematycznej pracy.
 • Dba o rozwój fizyczny i psychiczny dziecka.
 • Rozwija zainteresowania uczniów.
 • Przygotowuje do dalszych etapów kształcenia.
 • Podkreśla znaczenie wartości narodowych i tradycji regionalnych.
 • Przygotowuje do życia w grupie, rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie, zintegrowanej Europie.
 • Wspiera pracę wychowawczą domu rodzinnego.
 • Współpracuje ze środowiskiem.
 • Posiada nauczycieli sprawiedliwie oceniających, konsekwentnych, podwyższających swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami szkoły.