Wizja szkoły:

 • Szkoła nasza jest placówką przyjazną dziecku, promującą zdrowy styl życia i przygotowującą uczniów do sprostania wymaganiom przyszłości.
 • Działania szkoły opierają się na zgodnej współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców.
 • Zasady partnerstwa stanowią podstawę naszych działań.
 • Tworzymy atmosferę przyjazną uczniowi.
 • Zapewniamy uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju.
 • Osiągamy wysokie wyniki nauczania.
 • Wyposażamy ich w rzetelną wiedzę.
 • Dbamy o bezpieczeństwo wychowanków.
 • Pielęgnujemy tradycje szkoły.
 • Przestrzegamy zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej.

Misja szkoły:

Jesteśmy szkołą, która:

 • Stwarza warunki do nauki dla wszystkich dzieci.
 • Motywuje do rzetelnej, systematycznej pracy.
 • Dba o rozwój fizyczny i psychiczny dziecka.
 • Rozwija zainteresowania uczniów.
 • Przygotowuje do dalszych etapów kształcenia.
 • Podkreśla znaczenie wartości narodowych i tradycji regionalnych.
 • Przygotowuje do życia w grupie, rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie, zintegrowanej Europie.
 • Wspiera pracę wychowawczą domu rodzinnego.
 • Współpracuje ze środowiskiem.

Na co kładziemy nacisk:

 • rozwijanie twórczego myślenia,
 • wyrabianie analitycznego podejścia do otaczającej rzeczywistości,
 • opanowanie 2 języków zachodnioeuropejskich,
 • umiejętność posługiwania się komputerem i korzystania z Internetu,
 • powszechny udział uczniów w licznych konkursach,
 • czynny udział w życiu kulturalnym regionu,
 • umożliwianie uczniom prezentacji swojej wiedzy i umiejętności,
 • wychowanie i kulturę osobistą uczniów,
 • umiejętność współpracy w grupie.

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w:

 • kołach zainteresowań: plastycznym, matematycznym, chemicznym, geograficznym, informatycznym z elementami robotyki, dziennikarskim, przyrodniczym,
 • gimnastyce korekcyjnej,
 • zajęciach na pływalni,
 • terapii pedagogicznej,
 • socjoterapii,
 • zajęciach logopedycznych
 • różnorodnych zajęciach sportowych (dysponujemy salą gimnastyczną, salą korekcyjną, dwoma boiskami wielofunkcyjnymi, kortem tenisowym, ścianką wspinaczkową i siłownią).

Do tradycji naszej placówki należą:

 • organizacja wspólnych Jasełek,
 • tematyczne imprezy szkolne,
 • obchody Dnia Patrona,
 • organizacja Turnieju Wiosennego Klas,
 • bale choinkowe,
 • akcje charytatywne,
 • targi szkół,
 • polonez na zakończenie szkoły,
 • udział uczniów w wolontariacie.

Kadra:
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, gdzie większość stanowią pedagodzy posiadający stopień nauczyciela dyplomowanego, stale kształcących się, otwartych na dalsze doskonalenie własnych umiejętności.
W szkole zatrudnieni są również pedagog, psycholog i logopeda.