W naszej szkole terapia logopedyczna przeznaczona jest głównie dla dzieci z klas 0-III. Celem zajęć jest przede wszystkim korygowanie zaburzonej mowy, ale również usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej. Wprowadzane są też ćwiczenia ułatwiające czytanie i pisanie, a także doskonalące rozwój ruchowy i emocjonalny.

 

Kwalifikacja na zajęcia odbywa się na podstawie badań przesiewowych przeprowadzanych we wrześniu każdego roku. Indywidualne półgodzinne zajęcia odbywają się w zależności od zapotrzebowania i możliwości uczniów co tydzień lub co dwa tygodnie. W niektórych wypadkach tworzone są 2-3 osobowe grupy, w których utrwalane są uzyskane efekty.

 

Osiągnięcie sukcesu i wypracowanie właściwej wymowy wymaga wiele pracy i zaangażowania zarówno ze strony dziecka jak i dorosłych – rodzica i logopedy. Trudno sobie wyobrazić zajęcia logopedyczne bez udziału rodziców. Dziecko mówi zwykle 10-12 godzin dziennie 7 dni w tygodniu, więc konieczność utrwalania zdobytych na zajęciach umiejętności spoczywa na osobach opiekujących się dzieckiem. Na zajęciach wywoływane są głoski, wskazywane są kierunki terapii, przekazywane są materiały do pracy w domu. Udział rodziców w każdych zajęciach jest ideałem, ale gdy to jest niemożliwe, ważne jest by kontakt z logopedą był jak najczęstszy. Na zajęcia dzieci obowiązkowo przynoszą zeszyty.

 

Zadaniem dziecka jest prawidłowa wymowa we wszystkich sytuacjach (nie tylko w gabinecie logopedycznym), a zadaniem dorosłych jest ułatwienie mu tego – wypracowanie zwyczaju codziennych systematycznych ćwiczeń w atmosferze zabawy i radości, tak by dziecko kojarzyło utrwalanie jako miły czas spędzony z rodzicem, a nie jako gehennę dzieciństwa. Dobra terapia logopedyczna to krótka terapia, im szybciej utrwalone zostaną efekty tym szybciej dziecko będzie mogło czerpać profity ze zdobytych umiejętności i bezstresowo wspinać się po drabinie wiedzy.


Wszystkim życzę dobrej zabawy 🙂 i zapraszam na zajęcia,

logopeda mgr Anna Retowska

 

Godziny pracy logopedy w roku szkolnym 2020/2021

poniedziałek 10:15 – 14:45
wtorek 7:45 – 14:50
środa 8:45 – 12:45
czwartek 8:15 – 14:15
piątek 7:45 – 11:45

Spotkania z rodzicami w godzinach popołudniowych po wcześniejszym uzgodnieniu.
Kontakt:

telefon: 58 6828524
adres mejlowy: anre@splegowo.pl
dziennik elektroniczny

Anna Retowska