W naszej szkole terapia logopedyczna przeznaczona jest głównie dla dzieci z klas 0-III. Celem zajęć jest przede wszystkim korygowanie zaburzonej mowy i wymowy. Uczniowie i uczennice usprawniają pracę aparatu artykulacyjnego, głównie języka i warg. Uczą się jak prawidłowo wymawiać trudne dla nich głoski i utrwalają je na zajęciach w gabinecie oraz poza nim. W trakcie zajęć również rozwijana jest percepcja wzrokowa, słuchowa, orientacja przestrzenna. Wprowadzane są też ćwiczenia ułatwiające czytanie i pisanie, a także doskonalące rozwój ruchowy i emocjonalny.

 

Osiągnięcie sukcesu i wypracowanie właściwej wymowy wymaga wiele pracy i zaangażowania zarówno ze strony dziecka jak i dorosłych – rodzica i logopedy. Trudno sobie wyobrazić zajęcia logopedyczne bez udziału rodziców. Dziecko mówi zwykle 10-12 godzin dziennie 7 dni w tygodniu, więc konieczność utrwalania zdobytych na zajęciach umiejętności spoczywa na osobach opiekujących się dzieckiem. W gabinecie wywoływane są głoski, wskazywane są kierunki terapii, przekazywane są materiały do pracy w domu. Udział rodziców w każdych zajęciach jest ideałem, ale gdy nie jest to możliwe, ważne by kontakt z logopedą był jak najczęstszy. Na zajęcia dzieci obowiązkowo przynoszą zeszyty.

 

Zadaniem dziecka jest prawidłowa wymowa we wszystkich sytuacjach (nie tylko w gabinecie logopedycznym), a zadaniem dorosłych jest ułatwienie mu tego – wypracowanie zwyczaju codziennych systematycznych ćwiczeń w atmosferze zabawy i radości, tak by dziecko kojarzyło utrwalanie jako miły czas spędzony z rodzicem, a nie jako gehennę dzieciństwa. Dobra terapia logopedyczna to krótka terapia, im szybciej utrwalone zostaną efekty tym szybciej dziecko będzie mogło czerpać profity ze zdobytych umiejętności i bezstresowo wspinać się po drabinie wiedzy.

 

We wrześniu każdego roku przeprowadzane są badania przesiewowe, diagnoza nowych uczniów oraz analiza umiejętności osiągniętych przez uczniów uczestniczących w terapii w poprzednim roku. Na tej podstawie tworzona jest lista uczniów wymagających pomocy. W zależności od zdiagnozowanej wady oraz jej nasilenia uczennice i uczniowie uczestniczą w zajęciach indywidualnych lub grupowych, otrzymują również zalecenia do pracy w domu. Regularne zajęcia rozpoczynają się zwykle w ostatnim tygodniu września, a ułożenie indywidualnego planu mimo wieloletniego treningu jest zawsze wyzwaniem!!!

 

Konsultacje dla rodziców (środa po południu) – po wcześniejszym umówieniu się. Zawsze znajdziemy wspólny termin dopasowany do Państwa potrzeb.  

 

W tym roku zajęcia prowadzi również pani Agnieszka Suchcicka

 

Wszystkim życzę dobrej zabawy i zapraszam na zajęcia

logopeda mgr Anna Retowska

 

  • preferowany kontakt – dziennik elektroniczny,
  • oraz telefon: 58 6828524 lub anre@splegowo.pl