Szkoła Podstawowa w Łęgowie

Dyrektor:
mgr Elżbieta Działoszewska

Wicedyrektorzy:
mgr Bożena Kisiel
mgr inż. Marcin Krawisz

Sekretariat:

tel. (0 58) 682 85 24

 e-mail: sekretariat@splegowo.pl

godz. pracy: 800 – 1500

Rada rodziców:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
02 8335 0003 0100 2482 2000 0001

Zajęcia lekcyjne: 730 – 1540

Świetlica: 700 – 1700

Biblioteka:
     poniedziałek – piątek: 800 – 1400
     środa – nieczynne

Czytelnia multimedialna:
     poniedziałek – czwartek: 1400 – 1700
     piątek – nieczynne

Organizacja szkoły:
Jesteśmy Szkołą Podstawową z siedzibą w Łęgowie przy ul. Szkolnej 9. Nadzór pedagogiczny nad naszą szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku
(www.kuratorium.gda.pl).
Pieczę nad funkcjonowaniem szkoły sprawuje dyrektor mgr Elżbieta Działoszewska
wraz z wicedyrektorami mgr Bożeną Kisiel i mgr inż. Marcinem Krawiszem.