Rok 1945
Powstaje Publiczna Szkoła Powszechna w Łęgowie, w ramach której działają klasy od I do VII. Rozmieszczono ją w kilku budynkach. Uczęszczało do niej 41 uczniów, których uczyło troje nauczycieli. Pierwszym kierownikiem szkoły została Michalina Turkowa.

Rok 1946
1 września do szkoły zaczęli uczęszczać uczniowie z okolicznych wsi. Liczyła ona wówczas 228 uczniów.

Rok 1955
Rozpoczęła działalność biblioteka szkolna.

Rok 1957
Stanowisko kierownika objęła Jadwiga Wexej.

Rok 1959
Dnia 22 października otwarto nowy budynek szkoły przy obecnej ulicy Szkolnej 9.
Miesiąc później, dnia 22 listopada w nowej placówce po raz pierwszy zostały przeprowadzone lekcje. Rozpoczęło w niej naukę 380 uczniów.

Rok 1960
W roku 1960 do szkoły uczęszczało 392 uczniów. Uczyli się oni w 14 oddziałach (po 2 klasy, na każdy rocznik).

Rok 1966
W wyniku reformy oświaty utworzono klasę VIII. Pobierało wówczas naukę 451 uczniów.

Rok 1972
Dyrektorem szkoły został Tomasz Rutkowski.

Rok 1976
Stefania Kamińska, ówczesna wicedyrektor szkoły, została posłanką na sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Rok 1978
Funkcję dyrektora objął Wojciech Kaczmarczyk.

Rok 1984
Dyrektorem szkoły została Stefania Kamińska.

Rok 1988
Tomasz Słupecki, pełniący wcześniej funkcję inspektora oświaty, zostaje dyrektorem szkoły.

Rok 1989
Stanowisko dyrektora szkoły objęła Teresa Kaczmarowska.

Rok 1990
Dnia 22 listopada przystąpiono do rozbudowy szkoły. Powstaje nowe skrzydło od strony wschodniej. Szkoła liczy 507 uczniów. Gmina Pruszcz Gdański, jako jedna z pierwszych w kraju, przejęła prowadzenie Szkół Podstawowych na swoim terenie.

Rok 1992
Od września uczniowie zaczęli korzystać z nowych pomieszczeń lekcyjnych w oddanym do użytku nowo dobudowanym skrzydle szkoły, przeznaczonym dla dzieci z klas 0 – III wraz z szatnią i stołówką.
Dnia 17 października nastąpiło uroczyste nadanie Szkole Podstawowej w Łęgowie imienia Bohaterów Grudnia’ 70.

Rok 1993
Funkcję dyrektora szkoły objęła Elżbieta Działoszewska.

Rok 1997
Dnia 11 lutego władze Gminy Pruszcz Gdański podjęły uchwałę o budowie sali gimnastycznej.
18 grudnia nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej sali.

Rok 1998
W dniu 5 czerwca nastąpiło uroczyste przekazanie placówce Sztandaru Szkoły ufundowanego przez Niezależne Samorządne Związki Zawodowe Solidarność.

Rok 1999
W związku z nową reformą oświaty w szkole utworzono gimnazjum. Placówka przekształciła się w Zespół Szkół w Łęgowie. W ramach Zespołu działała Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

Rok 2000
Dnia 29 lutego nastąpiło uroczyste oddanie do użytku nowo wybudowanej sali gimnastycznej.

ROK 2003
Szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła z klasą”.

ROK 2009
W październiku nastąpiły uroczyste obchody jubileuszu 50 – lecia szkoły.

ROK 2015
Wiosną oddano do użytku nowy budynek stołówki od strony południowo -zachodniej. Dnia 1 września uroczyście otwarto nowe skrzydło szkoły od strony południowo-wschodniej oraz kompleks nowoczesnych boisk. ROK 2017
Dnia 1 września w związku z nową reformą oświaty nastąpiło wygaszanie gimnazjum. Placówka powróciła do dawnej nazwy – Szkoła Podstawowa w Łęgowie im. Bohaterów Grudnia’70. ROK 2018
Dyrektor Elżbieta Działoszewska od 25 lat kieruje placówką. W tym czasie nastąpił jej dynamiczny rozwój i wszystkie najistotniejsze zmiany. Jest dyrektorem o najdłuższej kadencji w historii szkoły.