Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022:

Lista przyjętych do oddziału przedszkolenego na rok szkolny 2021/2022:
– – – PLIK jpg – – –
aktualizacja 29.04.2021


Lista przyjętych do oddziału przedszkolenego na rok szkolny 2021/2022:
– – – PLIK jpg – – –


Lista zakwalifikowanych do oddziału przedszkolenego na rok szkolny 2021/2022:
– – – PLIK jpg – – –— — INFORMACJA O REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO — —
— — WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO — —
— — ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ŁĘGOWIE — —
— — OŚWIADCZENIE WOLI RODZICA — —
— — OŚWIADCZENIE RODZICA — —


Rekrutacja dzieci do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022:
Lista zakwalifikowanych do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022:
– – – PLIK docx – – –
– – – skan strona 1 – – –
– – – skan strona 2 – – –Zapisy do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Grudnia ’70 w Łęgowie
(Łęgowo, Rusocin, Cieplewo)
trwają do 21 maja 2021 r.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie placówki.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 może być przyjęte dziecko, które:
1) w roku 2021 kończy 7 lat (urodzone w 2014 r.);
2) w roku 2021 kończy 6 lat (urodzone w roku 2015) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.


— — ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ — —
— — OŚWIADCZENIE RODZICA — —
— — ZGŁOSZENIE DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ — —
— — WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU SZKOŁY — —


Zgłoszenia dzieci do klasy II – VIII na rok szkolny 2021/2022:

— — STRONA 1 — —
— — STRONA 2 — —