Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025:

 

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI w sprawie rekrutacji – Link: Zarządzenie.18.2024.


ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH – Link: Zasady i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli_2024_2025


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Grudnia ’70 w Łęgowie ogłasza od dnia 22.02.2024r. nabór do oddziału przedszkolnego dzieci z rocznika 2018 (dzieci sześcioletnie) na rok szkolny 2024/2025. 

Wnioski rekrutacyjne można pobrać osobiście w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej: http://www.splegowo.pl /  w zakładce rodzice/rekrutacja. 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 13 marca 2024 r. w sekretariacie szkoły, w godzinach pracy sekretariatu. 

 

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły, tel. 58 682 85 24

W przypadku podjęcia decyzji o uczęszczaniu dziecka do oddziału przedszkolnego  w placówce innej niż szkoła w Łęgowie, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko. 

 

Dyrektor 

Elżbieta Działoszewska

 

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ŁĘGOWIE

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

OŚWIADCZENIE – POTWIERDZENIE WOLI RODZICA

 

Rekrutacja dzieci do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024:

 ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZGŁOSZENIE DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU SZKOŁY

OŚWIADCZENIE – POTWIERDZENIE WOLI RODZICA

 

Zgłoszenia dzieci do klasy II – VIII

ZGŁOSZENIE DO KLASY II – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ