Opłaty za obiady


Szanowni Rodzice!!!

Opłaty za obiady dokonujemy poprzez przelew na konto.

Bank Spółdzielczy

10 8335 0003 0118 7513 2000 0010

W tytule płatności proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczeń uczęszcza.

Przelewy muszą być dokonane od 1 do 10 dnia każdego miesiąca.

W przypadkach nieterminowej wpłaty – po 10-tym dniu danego miesiąca wpłaty za obiady (wraz z odsetkami) należy uiścić u intendenta w szkole.

Bardzo proszę dokonywać płatności za obiady tylko za dany miesiąc, bez wyprzedzenia.

Obiady wydawane będą od 05.09.2022r. (poniedziałek):

wrzesień 2022r. – kwota do zapłaty 20 dni x 5 zł = 100 zł
październik 2022r. – kwota do zapłaty 20 dni x 5 zł = 100 zł