Opłaty za obiady


Szanowni Rodzice!!!

Opłaty za obiady dokonujemy poprzez przelew na konto.

Bank Spółdzielczy

10 8335 0003 0118 7513 2000 0010

W tytule płatności proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczeń uczęszcza.

Przelewy muszą być dokonane od 1 do 10 dnia każdego miesiąca.

W przypadkach nieterminowej wpłaty – po 10-tym dniu danego miesiąca wpłaty za obiady (wraz z odsetkami) należy uiścić u intendenta w szkole. Wszystkie odliczenia za nieobecność ucznia na obiedzie należy uzgadniać z intendentem lub kierownikiem świetlicy.

Bardzo proszę dokonywać płatności za obiady tylko za dany miesiąc, bez wyprzedzenia.

kwiecień 2024r. – kwota do zapłaty: 

              19 dni * 6 zł = 114 zł (8 kwietnia nie będą wydawane obiady)

              


Wydawanie obiadów:

klasy I – III – przerwa 10.55- 11.10

klasy „O” – godz.11.30

klasy IV –VI – przerwa 11.55- 12.10

klasy VII –VIII – przerwa 12.55- 13.10