Konto rady rodziców:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
02 8335 0003 0100 2482 2000 0001

W roku szkolnym 2023/2024 Rada Rodziców ustaliła wpłatę 60 zł od rodziny.