Konkurs „Matematyczny KANGUR”

Uczniów klas II-VIII zapraszamy do udziału w konkursie „Matematyczny Kangur 2024”. 

  • Konkurs odbędzie się 21 marca 2024 roku.
  • Wpisowe za udział w konkursie wynosi 16zł od uczestnika.
  • Każdy uczeń zgłoszony do konkursu otrzyma nagrodę uczestnictwa – tangram chiński.
  • Zgłoszenia, wpisowe i zgodę na udział do 23 stycznia 2024 przyjmują: w klasach II i III wychowawcy klas, a w klasach IV-VIII nauczyciele matematyki.
  • Zgoda na udział w konkursie: https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/rodo/zgoda_uczestnika_konkursu.pdf