Wyjazd do teatru na „Balladynę”

W poniedziałek 20 listopada klasy VIIIa i VIIIb w ramach przygotowań do egzaminu ósmoklasisty pojechały do Multikina na przedstawienie teatralne „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Utwór ten należy do spisu lektur szkoły podstawowej dlatego uczniowie klasy VIIa, również wzięli udział w wycieczce. Juliusz Słowacki wykorzystał w swoim utworze liczne wątki znane z baśni, przede wszystkim podział bohaterów na dobrych i złych co zostało bardzo dobrze odegrane przez młodych aktorów i dodatkowo omówione na lekcjach języka polskiego. Wszystkim bardzo podobało się przedstawienie .