Cyberprzemoc

Szanowni Państwo, Rodzice,
w załączonym poniżej dokumencie przedstawiamy Państwu kilka informacji dotyczących przemocy stosowanej wobec Państwa Dzieci za pomocą mediów społecznościowych. Przemoc fizyczna realna, czy internetowa tak samo boli, powoduje takie same rany, tylko cyberprzemocy nie widać w postaci sińców na ciele, objawia się głębokimi ranami duszy, serca i mózgu.
Jak rozpoznać czy dziecko doznaje cyberprzemocy? Jak pomóc dziecku doświadczonemu cyberprzemocą? Gdzie szukać pomocy?

Informacje do artykułu zebrał i opracował zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej w składzie: Agnieszka Jedamska, Wioletta Labuda, Anna Retowska, Dorota Wenta-Radziejewska.