Laboratoria Przyszłości

W naszej szkole realizowane są zajęcia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i sprzętu zakupionego w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.
Misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. 
Również świetlica szkolna wykorzystuje otrzymane pomoce dydaktyczne, a nasi uczniowie chętnie korzystają z zakupionego sprzętu.