Święto Szkoły – 53 Rocznica Wydarzeń Grudnia 1970

W piękny, słoneczny czwartek,  14 grudnia 2023 roku o godzinie 11.00, rozpoczęły się główne uroczystości upamiętniające tragiczne dni Grudnia 1970 roku oraz bohaterów tych wydarzeń. W dużej sali gimnastycznej, odpowiednio na to święto udekorowanej, zebrali się zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice, dziadkowie oraz  uczniowie. Po wejściu Pocztu Sztandarowego ze Sztandarem Szkoły i uroczystym odśpiewaniu hymnu Polski, rozpoczęła się część oficjalna uroczystości. 

Na początku,  głos zabrała Pani Dyrektor Elżbieta Działoszewska, która w krótkich słowach nawiązała do historycznego zrywu ludzi pracy z roku 1970, przypomniała też, iż już po raz 31 Szkoła w Łęgowie czci bohaterów tamtego robotniczego buntu. Podkreśliła niebywałe znaczenie wolności, która pozwala na swobodę jednostki i narodu do decydowania o sobie. Przywołała słowa naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II, które stanowią motto dzisiejszych obchodów, że „Wolności nie można tylko posiadać, trzeba ją zawsze zdobywać, tworzyć”. Uroczyście powitała też zaproszonych gości. Na obchody przybyli:

  • Starosta Powiatu Gdańskiego – Pani Marzena Biernacka,
  • Wójt Gminy Pruszcz Gdański – Pani Weronika Chmielowiec,
  • Ksiądz Proboszcz Parafii Łęgowo – Grzegorz Rafiński,
  • Dyrektor Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy – Pani Renata Tkaczyk,
  • Skarbnik Zarządu Regionu NSZZ Solidarność – Pan Stefan Gawroński
  • Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Ofiar „Grudzień’ 70”: Pan Ireneusz Grabczak – Prezes Stowarzyszenia, Pan Roman Dambek –  Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, Prezes Kaszubsko-Kociewskiego Stowarzyszenia im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”, Pan Andrzej Blok, Pan Stanisław Grzyb – główny budowniczy Pomnika Poległych Stoczniowców
  • Sołtysi:  wsi Łęgowo – Pan Dawid Liberacki, wsi Rusocin – Pan Tadeusz Jałoszyński,wsi Cieplewo – Pan Edward Leszczyński,
  • Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Iwona Bielska oraz Sekretarz– Pani Joanna Zakrzewska

Następnie głos zabierali poszczególni goście: Pani Marzena Biernacka, Pani Weronika Chmielowiec, Pan Roman Dambek, Pan Stanisław Grzyb, Ksiądz Proboszcz oraz członkowie Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Grudnia.

Po wszystkich  obszernych wystąpieniach gości nastąpił bardzo miły moment wręczania stypendiów. W tym roku już po raz 21, jak podkreślił Stefan Gawroński,  zostały one wręczone wyróżniającym się uczniom. Z naszej szkoły zostały wytypowane trzy uczennice: Lena Wojcieszkiewicz z klasy VIIIa, Aleksandra Zakrzewska z klasy VIIIb i Anna Panchenko z klasy Va. Stypendia wręczyli – Renata Tkaczyk i Stefan Gawroński. Następnie Pani Dyrektor została obdarowana przez gości upominkami. Pan Roman Dambek ofiarował szkole drewniany krzyżyk – zrobiony z pierwotnego dużego krzyża posadowionego w miejscu zabójstwa przez gestapo w 1944 roku Józefa Dambka – Komendanta Głównego Gryfa Pomorskiego oraz opracowanie książkowe upamiętniające działalności Tajnej Organizacji Gryf Pomorski, zaś przedstawiciele Rodzin ofiarowali książki o Annie Walentynowicz i ludziach Sierpnia ’80 w Gdyni.

W części artystycznej wystąpiły dzieci i młodzież naszej szkoły. Zostały przypomniane powody buntu robotniczego i sprzeciw wobec decyzji rządu, jego przebieg i tragiczne skutki. Przejmujące pieśni, przeplatane przywołanymi wspomnieniami uczestników oraz wzruszające wiersze nadały niezwykłego charakteru tej uroczystości. Utwór zagrany na skrzypcach przez jedną z uczennic wywołał chwilę zadumy. Na zakończenie, dzieci z klasy pierwszej wesoło i z radością zaśpiewały jedną ze znanych kolęd. Po uroczystości Pani Dyrektor złożyła wszystkim serdeczne życzenia świąteczne,  podziękowała szanownym gościom za uświetnienie obchodów Dni Patrona, młodym artystom za piękny występ przygotowany pod kierunkiem Pani Małgorzaty Dawidowskiej, za oprawę muzyczną  Elżbiecie Kucińskiej i Annie Łagowskiej oraz Bożenie Dziergowskiej i Joannie Jankowskiej za scenografię. Następnie goście i nauczyciele zostali zaproszeni na krótkie spotkanie.