Światełko Betlejemskie

12 grudnia 2023 harcerze z 33 WDH iHBOS „Baszta”, na ręce Pani Dyrektor  złożyli lampion z Betlejemskim Światełkiem Pokoju. 
Prosto z Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, miejsca napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Miejsca narodzenia Jezusa Chrystusa. 
Prosto z Groty Narodzenia Pańskiego, gdzie płonie wieczny ogień corocznie odpala się małą świeczkę. 
Dzięki skautom i harcerzom ogień z Betlejem obiega cały świat. Światło to jest symbolem szerzenia idei pokoju, poświadczenia wzajemnego zrozumienia i pojednania między narodami.
Tym darem harcerze i harcerki ZHP noszą lampiony do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzieląc się radosną nowiną krzewiąc największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju na świecie.
IMG_0735