Wycieczka do Europejskiego Centrum Solidarności 

W dniu 24 października 2023 roku uczniowie klasy 7a wraz z panią Jolantą Stasiak uczestniczyli w wycieczce do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Podczas wizyty w ECS uczniowie poznali historię działalności NSZZ „Solidarność” i Stoczni Gdańskiej.

Zwiedzanie wystawy stałej rozpoczęło się od sali, w której przedstawiono genezę powstania Solidarności. Następnie uczniowie poznali sylwetki najważniejszych działaczy związku, a także historię strajków w latach 1980-1981.

W ramach wycieczki nasi koledzy wzięli udział w wydarzeniu „Jutro tworzymy teraz”. Zapoznali się z historiami młodych ludzi, którzy angażują się w działalność społeczną i obywatelską. Posłuchali prelekcji aktywistów, którzy opowiadali o swoich projektach i pomysłach.

Będąc na Placu Trzech Krzyży uczniowie złożyli hołd poległym stoczniowcom i zapalili znicze.