Godziny otwarcia boiska szkolnego.

Od dnia 3 lipca w okresie wakacyjnym boisko szkolne zostaje otwarte w godzinach 10:00 – 21:00.

Osoby korzystające z boisk prosimy o zachowanie czystości, dbałości i poszanowania mienia.