Zakończenie nauki w klasach 0-VII

Zakończenie nauki w klasach 0-VII odbyło się dnia 23 czerwca 2023 roku w czasie dwóch uroczystych akademii. Do dużej sali gimnastycznej, klasy starsze IV-VII przybyły na godzinę 8.00, zaś klasy młodsze 0-III na godzinę 11.00. W czasie obu uroczystości, rano Pani Dyrektor Elżbieta Działoszewska, przed południem Pani Wicedyrektor Bożena Kisiel, szczegółowo podsumowały odchodzący już do historii rok szkolny 2022/2023. Zostały przypomniane wszystkie najważniejsze programy, projekty, konkursy, akcje i wydarzenia w jakich nasi uczniowie i nauczyciele brali udział, szczególnie klasy I-III. Zwrócono uwagę na pracę
i działalność Samorządu Uczniowskiego i działania uczniów w ramach wolontariatu.

W mijającym roku szkolnym 134 uczniów otrzyma świadectwa z wyróżnieniem, w ubiegłym roku było ich 131. Średnia ocen szkoły wyniosła 4,3. Stypendia za osiągnięcia w nauce otrzymało 6 uczniów – troje z klas VIII i troje z klas IV-VII, stypendia sportowe przyznano 31 uczniom. Tytuł – Młody Przyjaciel Trójwsi odebrał uczeń klasy VIb Szymon Liberadzki. Z rąk Pani Dyrektor i wychowawców za osiągnięcia w nauce i czytelnictwie, nagrody książkowe otrzymali najlepsi uczniowie z klas IV-VII. Dzieci z edukacji wczesnoszkolnej odebrały nagrody książkowe i dyplomy za Szkolny Konkurs „Najpiękniejszy Zeszyt Lektur” i Szkolny Konkurs „Najlepszy Czytelnik”. Na zakończenie Pani Dyrektor i Pani Wicedyrektor skierowały słowa podziękowania w stronę wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły za trud włożony w nauczanie i wychowanie uczniów naszej szkoły oraz sprawne jej funkcjonowanie.
Spokojnych, radosnych, pełnych słońca i uśmiechów wakacji!!!