Podniosła uroczystość zakończenia nauki w klasach ósmych – 22.06.2023

Tradycyjnie pożegnanie uczniów klas ósmych rozpoczęło się tańcem. Wszyscy uczniowie odświętnie i elegancko ubrani uroczyście wykonali poloneza. Była to piękna i wzruszająca chwila dla wszystkich obecnych, szczególnie dla rodziców i nauczycieli, podziwiających energię, młodość i umiejętności ósmoklasistów. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście:

  • Wicewójt Gminy Pruszcz Gdański – Pan Andrzej Chmielewski,
  • Ksiądz Proboszcz – Grzegorz Rafiński,
  • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wojanowie – Pani Małgorzata Sulewska,
  • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieplewie – Pani Ewa Drzazga,
  • Radni Gminy Pruszcz Gdański: Pani Monika Ficek i Pan Karol Kardasiński,
  • Sołtysi: Rusocina – Pan Tadeusz Jałoszyński i Łęgowa – Pan Szymon Liberacki,
  • Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Dominika Ramotowska,

Mottem tegorocznego pożegnania były słowa z wiersza polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy się nie zdarza”. Pani Dyrektor w swojej mowie do młodzieży kilkakrotnie nawiązywała do tych słów, które trafnie oddają wyjątkowość i niepowtarzalność losu każdego człowieka. Następnie głos zabrali Wicewójt Gminy Andrzej Chmielewski i Ksiądz Proboszcz Grzegorz Rafiński, który obdarował młodzież małymi wizerunkami herbu Łęgowa.
Statuetkę Absolwenta z rąk Pani Dyrektor i Wicewójta Gminy otrzymała uczennica – Julia Dzierzęcka z klasy VIIIc, zaś stypendia naukowe – Jakub Reszka z klasy VIIIa i Damian Mylim z klasy VIIId. Stypendia sportowe otrzymali: Piotr Heksel i Nikodem Zajkowski z klasy VIIIb oraz Lena Borkowska, Mateusz Breska, Martyna Drewnowska, Julia Dzierzęcka, Liliana Mazalon z klasy VIIIc. Radni Gminy wręczyli wyróżnienia i odznaki Młody Przyjaciel Trójwsi – Nikoli Niedziałek z klasy VIIIa i Nikodemowi Radziwilskiemu z klasy VIIId za pracę w ramach wolontariatu.
Nagrody książkowe z rąk Pani Dyrektor i wychowawców otrzymali wszyscy wyróżniający się w nauce, sporcie, czytelnictwie uczniowie klas ósmych, a listy gratulacyjne rodzice zaangażowani w pomoc i pracę na rzecz szkoły. Na zakończenie nastąpiło przekazanie Sztandaru Szkoły uczniom klas siódmych. Po akademii uczniowie, goście i nauczyciele zostali zaproszeni przez rodziców na krótkie spotkanie. Dzięki hojności sponsora uczniowie klas VIII otrzymali nagrody i upominek w postaci bonu zakupowego o wartości 200zł. Za tak ogromne wsparcie w imieniu absolwentów z całego serca dziękujemy.