Zbiórka dla schroniska – podsumowanie

W naszej szkole zorganizowano zbiórkę karmy dla podopiecznych Schroniska OTOZ dla Bezdomnych Zwierząt w Tczewie. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce karmy. Organizatorem przedsięwzięcia byli wychowawcy świetlicy szkolnej.

Wiele osób wzięło udział w naszej akcji, co bardzo nas ucieszyło. Los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest obojętny dzieciom uczęszczającym do naszej szkoły. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy włączyli się do naszej akcji. Dzielenie się tym, co mamy to dobry nawyk!