Rekrutacja Uczestników do bezpłatnego Projektu grantowego „Pomorskie z Ukrainą” od 13 lutego 2023 r. do 17 lutego 2023 r. / Набір Учасників на безкоштовний Проект «Поморське з Україною» з 13 лютого 2023 року по 17 лютого 2023 року.

Набір Учасників на безкоштовний Проект «Поморське з Україною» з 13 лютого 2023 року по 17 лютого 2023 року.

Гміна Прущ-Гданський запрошує громадян України, які проживають у Поморскому Воєводстві у зв’язку з військовими діями в Україні, взяти участь у безкоштовному проекті.
Основною метою проекту є підтримка 60 осіб з міграційним досвідом, з них 20 дорослих (15 жінок, 5 чоловіків) та 40 дітей (25 дівчат, 15 хлопців), які проживають у гміні Прущ-Гданський у зв’язку з військовими діями в Україні, а також постійного зміцнення їх навичок у соціальному, професійному, освітньому та культурному плані до кінця липня 2023 року.
Набір Учасників на безкоштовний Проект триватиме від 13.02.2023 після 17.02.2023.

 1. Проектом планується організувати наступні завдання для групи з 20 дорослих:
  А. 5 зустрічей (по 3 години кожна) під назвою «Відкрита Гміна» з представниками Управління Гміни Прущ-Гданський , Гмінного центру соціальної допомоги та інших установ, що діють у гміні Прущ-Гданський (місце реалізації: Управління Гміни Прущ-Гданський на вул. Законтек 1 у Юшкові),
  Б. 20 годин групового професійного консультування протягом усього проекту,
  В. 5 годин індивідуальних професійних консультацій під час проекту,
  Г. Доступ до спеціалізованого навчання та курсів (середня вартість навчання/курсу 4 000,00 злотих/особу) протягом проекту,
  Ґ. 3 зустрічі (по 2 години кожна) з місцевими підприємцями (місце реалізації: Управління Гміни Прущ-Гданський на вул. Законтек 1 у Юшкові),
  Д. Уроки польської мови по 1,5 години двічі на тиждень (місце реалізації буде вказано після завершення процесу набору, по можливості адаптоване до місця проживання Учасника),
  Е. Доступ до психологічної допомоги (3 години на тиждень,протягом усього проекту),
  Є.Активна участь у Фестивалі «Дві культури».
 2. Проектом планується організувати такі завдання для групи неповнолітніх (дітей) із 40 осіб:
  А. Двічі на тиждень по 3 години занять в группі по догляду та виховання(протягом 20 тижнів),
  (місце реалізації: Початкова школа в Пшеяздово, Початкова школа в Ленгово, Початкова школа в Ротманці, Початкова школа в Страшині),
  Б. Літній табір під час канікул (протягом одного тижня),
  В.Уроки польської мови по 1,5 години двічі на тиждень по хв. 20 тижнів ,(місце реалізації: Початкова школа в Пшеяздово, Початкова школа в Ленгово, Початкова школа в Ротманці, Початкова школа в Страшині),
  Г. Доступ до психологічної допомоги 3 години на тиждень( протягом усього проекту),
  Ґ. Активна участь у Фестивалі «Дві культури».
  Заняття проходитимуть з лютого/березня по липень 2023 року.Кількість місць обмежена.
  Ви зацікавлені участю у Проекті?
  Подайте в канцелярію Управління Гміни Прущ-Гданський на вул. Законтек 1 в Юшкові до 17 лютого 2023 року такі документи:

для дітей:

 1. Декларація про участь неповнолітньої особи в проекті (заповнена одним із батьків/законним опікуном)
 2. Заява учасника проекту щодо набору «Управління регіональною операційною програмою Поморського Воєводства на 2014-2020 роки»
 3. Заява учасника Грантового проекту щодо «Центральної Теле-інформаційної системи підтримки виконання операційних програм»
 4. Копія або скан довідки про присвоєння номера PESEL зі статусом UKR

для дорослих:

 1. Заява про участь повнолітньої особи у проекті
 2. Заява учасника проекту щодо набору «Управління регіональною операційною програмою Поморського Воєводства на 2014-2020 роки»
 3. Заява учасника Грантового проекту щодо «Центральної Теле-інформаційної системи підтримки виконання операційних програм»
 4. Копія або скан довідки про присвоєння номера PESEL зі статусом UKR

Графік роботи Управління Гміни Прущ-Гданський:
• понеділок/вівторок/четвер/п’ятниця: з 7:30 до 15:30
• середа з 9:00 до 17:00

Детальніше про Проект у Правилах набору та участі у грантовому проекті під назвою «Поморське з Україною» (версія PL, версія UA).

Паперова версія документів доступна в:

 1. Управлінні Гміни Прущ-Гданський
 2. У шкільних канцеляріях (Початкова школа в Пшеяздово, Початкова школа в Віслінці, Початкова школа в Вісліні, Початкова школа в Ленгові, Початкова школа в Воянові, Початкова школа в Ротманці, Початкова школа в Страшині, Початкова школа в Боркові)
 3. Гмінний центр соціальної допомоги гміни Прущ-Гданський

Поморське Воєводство реалізує проект, який співфінансується з європейських фондів під назвою «Поморське з Україною» в рамках Регіональної операційної програми Поморського Воєводства на 2014-2020 роки.

Вартість грантового проекту Управління Гміни Прущ-Гданський становить 500 000,00 злотих, у тому числі співфінансування з європейських фондів 447 368,42 злотих та 52 631,58 злотих з державного бюджету.

Rekrutacja Uczestników do bezpłatnego Projektu grantowego „Pomorskie z Ukrainą” od 13 lutego 2023 r. do 17 lutego 2023 r.

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza obywateli Ukrainy, przebywających na terenie województwa pomorskiego w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie do udziału w bezpłatnym Projekcie
Celem głównym projektu jest wsparcie 60 osób z doświadczeniem migracji w tym 20 osób pełnoletnich(15K, 5M) oraz 40 dzieci(25K, 15M), przebywających na terenie gminy Pruszcz Gdański w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie a także trwałe wzmocnienie ich postaw społecznych, zawodowych, edukacyjnych i kulturalnych. Projekt będzie realizowany do końca lipca 2023 roku.

W projekcie zaplanowano organizację następujących zadań dla grupy 20 pełnoletnich osób:
a) 5 spotkań po 3 godziny pt. „Otwarty Urząd” z przedstawicielami urzędu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i innych instytucji działającymi na terenie Gminy Pruszcz Gdański (miejsce realizacji: Urząd Gminy Pruszcz Gdański przy ul. Zakątek 1 w Juszkowie),
b) 20 godzin grupowego poradnictwa zawodowego w trakcie trwania Projektu,
c) 5 godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego w trakcie trwania Projektu,
d) dostęp do specjalistycznych szkoleń i kursów (śr. wartość szkolenia/kursu 4000,00 zł/os.) w trakcie trwania Projektu,
e) 3 spotkania po 2 godziny z lokalnymi przedsiębiorcami (miejsce realizacji: Urząd Gminy Pruszcz Gdański przy ul. Zakątek 1 w Juszkowie),
f) 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny lekcje języka polskiego przez min. 20 tygodni (miejsce realizacji zostanie wskazane po zakończeniu rekrutacji, w miarę możliwości dostosowane do miejsca zamieszkania Uczestnika),
g) dostęp do pomocy psychologicznej 3 godz. w tyg. w trakcie trwania Projektu,
h) czynny udział w Festiwalu „Dwóch Kultur”.
W projekcie zaplanowano organizację następujących zadań dla grupy 40 niepełnoletnich osób (dzieci):
a) 2 razy w tygodniu po 3 godziny zajęcia opiekuńczo- wychowawcze przez min. 20 tygodni (miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Przejazdowie, Szkoła Podstawowa w Łęgowie, Szkoła Podstawowa w Rotmance, szkoła Podstawowa w Straszynie),
b) W okresie wakacyjnym tygodniowe półkolonie,
c) 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny lekcje języka polskiego przez min. 20 tygodni (miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Przejazdowie, Szkoła Podstawowa w Łęgowie, Szkoła Podstawowa w Rotmance, Szkoła Podstawowa w Straszynie),
d) dostęp do pomoc psychologicznej 3 godz. w tyg. w trakcie trwania Projektu,
e) czynny udział w Festiwalu „Dwóch Kultur”.

Zajęcia realizowane będą od lutego/marca do lipca 2023 r.
Liczba miejsc ograniczona.

Jesteś zainteresowany udziałem w Projekcie?
Złóż do Urzędu Gminy Pruszcz Gdański przy ul. Zakątek 1 w Juszkowie do 17 lutego 2023 r. następujące dokumenty:

w przypadku dzieci:

 1. Deklaracja uczestnictwa osoby niepełnoletniej w projekcie,
 2. Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”
 3. Oświadczenie uczestnika Projektu grantowego w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”
 4. Kopia lub skan zaświadczenia o nadaniu numeru PESEL statusem UKR

w przypadku osób dorosłych:

 1. Deklaracja uczestnictwa osoby pełnoletniej w projekcie
 2. Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”
 3. Oświadczenie uczestnika Projektu grantowego w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”
 4. Kopia lub skan zaświadczenia o nadaniu numeru PESEL statusem UKR

Godziny otwarcia Urzędu:
• poniedziałek/wtorek/czwartek/piątek: od 7:30 do 15:30
• środa od 9:00 do 17:00

Więcej informacji na temat Projektu w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie grantowym pn. „Pomorskie z Ukrainą” (wersja PL, wersja UA).

Papierowa wersja dokumentów dostępna jest w:

 1. Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański
 2. W sekretariatach szkół (Szkoła Podstawowa w Przejazdowie, Szkoła Podstawowa w Wiślince, Szkoła Podstawowa w Wiślinie, Szkoła Podstawowa w Łęgowie, Szkoła Podstawowa w Wojanowie, Szkoła Podstawowa w Rotmance, Szkoła Podstawowa w Straszynie, Szkoła Podstawowa w Borkowie)
 3. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Pruszcz Gdański

Województwo Pomorskie realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich p.n. „Pomorskie z Ukrainą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu grantowego Gminy Pruszcz Gdański wynosi 500 000,00 zł., w tym dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 447 368,42 zł oraz ze środków budżetu państwa 52 631,58 zł.