Dzień Edukacji Narodowej w wesołych rytmach dziecięcych melodii – 13.10.2022r.

13 października 2022 roku na dwóch uroczystych akademiach  społeczność szkolna uczciła święto oświaty,  jakim jest Dzień Edukacji Narodowej. W pięknie przystrojonej dużej sali gimnastycznej, ocieplonej promieniami słońca złotej polskiej jesieni,  zebrały się dzieci od zerówek po klasy szóste wraz z wychowawcami, pedagogami i pracownikami szkoły, na czele z Panią Dyrektor oraz  Panią i Panem Wicedyrektorami. W części oficjalnej obu uroczystości najpierw głos zabrała Pani Dyrektor Elżbieta Działoszewska, która serdecznie wszystkich powitała, przypomniała historię powstania Komisji Edukacji Narodowej, podkreśliła jej rolę oraz znaczenie dla rozwoju nauki i kształcenia całych pokoleń Polaków. Gorąco podziękowała również wszystkim swoim pracownikom za zapał i trud włożony w pracę z uczniami.  Następnie,  wyróżnieni za szczególne osiągnięcia nauczyciele i pracownicy szkoły,  otrzymali z rąk Pani Elżbiety Działoszewskiej Nagrody Dyrektora.

Na akademię o godzinie 11.10 przybyła Pani Justyna Kiedyk, w zastępstwie za panią Wójt Gminy Pruszcz Gdański – Magdalenę Kołodziejczak. W krótkim, ale serdecznym przemówieniu wyraziła wdzięczność pedagogom i pracownikom za lata niezwykłej pracy nad kształtowaniem charakterów i dostarczaniem wiedzy wszystkim uczniom, w niełatwym czasie pandemii i niepokoju. Pani Justyna Kiedyk – kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych, przybyła również do naszej szkoły, aby wręczyć Nagrodę Wójta Gminy Pruszcz Gdański.  Tę nagrodę otrzymała Pani Anna Retowska – nauczyciel logopeda. 

Druga część akademii odbyła się w radosnym klimacie życzeń, wesołych wierszyków, radosnych piosenek i żywiołowych tańców, wykonanych przez dzieci z klas zerowych i pierwszych. Mali artyści z przejęciem deklamowali krótkie, dowcipne rymowanki z życzeniami dla poszczególnych pedagogów. Ich przygotowanie wymagało wiele pracy i wysiłku oraz przełamania tremy. Wielkie brawa dla wychowawczyń: Kingi Ciesielskiej, Agnieszki Kozieniec, Agnieszki Jedamskiej, Aliny Rębarz,  pod kierunkiem których te występy były tak dobrze przygotowane oraz pełne życia i radości.

SERDECZNE  GRATULACJE  DLA  WSZYSTKICH  NAGRODZONYCH  KOLEŻANEK I KOLEGÓW!!!