Pojazdy – rozwijanie kreatywności dzieci poprzez wykorzystanie klocków LEGO.

Klasa 2c wykorzystując sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości rozwija swoją kreatywność.