Egzamin ósmoklasisty – wydawanie zaświadczeń.

Wydanie zdającym zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty nastąpi w dniu 8 lipca 2022r. w godzinach od 8.30 do 14.00 w sekretariacie szkoły.