Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

24 czerwca 2022 roku w piękny, słoneczny i upalny dzień, w czasie dwóch uroczystych akademii o godzinie 8.00 i 11.00,  nastąpiło  zakończenie nauki dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Łęgowie. Rano, o godzinie 8.00 na boisku sportowym przed szkołą w uroczystości zakończenia wzięli udział uczniowie z klas IV-VIII. Uroczyste spotkanie rozpoczęto odśpiewaniem przez wszystkich zebranych hymnu Polski. Następnie, głos zabrała Pani Dyrektor, która w krótkich słowach podsumowała odchodzący rok nauki. 

Przypomniała o niedawnej pandemii, chwilowo wygasającej, o uczniach z Ukrainy – uciekających ze swej ojczyzny ogarniętej wojną, o wszystkich trudnych, ale też pięknych momentach tego roku szkolnego. Podkreśliła sukcesy szkoły, bo aż 130 uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem, a średnia ocen w szkole wyniosła aż 4,3.  Wymieniła też najważniejsze programy i projekty w jakich uczniowie szkoły brali udział. Na zakończenie  podziękowała za trudną i ofiarną pracę całemu gronu pedagogicznemu, jak też pracownikom administracji i obsługi. Podziękowania skierowała także w stronę rodziców i przyjaciół szkoły za dobrą współpracę.

Druga akademia o godzinie 11.00, ze względu na wysoką temperaturę i piekące słońce, odbyła się w dużej sali gimnastycznej. Bardzo licznie przybyli na nią wraz ze swymi dziećmi rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i kuzyni. To zakończenie było połączone z pożegnaniem dwóch osób przechodzących na emeryturę. Była to Pani Elżbieta Wernio – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i Pani Danuta Stępniewska – pracownik obsługi. Przepracowały one w murach łęgowskiej szkoły dziesiątki lat. Pani Elżbieta Wernio – 41 lat, zaś Pani Danuta Stępniewska 31 lat. Pani Dyrektor pożegnała obie Panie wygłaszając piękne przemówienie pod ich adresem. Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Dominika Ramotowska, także skierowała w ich stronę kilka wzruszających słów. Byli wychowankowie Pani Elżbiety Wernio przygotowali krótki program artystyczny z wierszami, piosenkami i polnymi kwiatami. Na koniec Pani Dyrektor, życząc wszystkim zgromadzonym zdrowych, spokojnych i radosnych wakacji, ogłosiła rok szkolny 2021/2022 za zakończony.

 

                                                    NIECH ŻYJE NATURA,  GÓRY I WODA I ODPOCZYNKU CZAS!