Egzamin na Kartę Rowerową

Po kilkumiesięcznych przygotowaniach uczniowie klas IV przystąpili do egzaminu na kartę rowerową . Na zajęciach technicznych wykazali się swoją wiedzą teoretyczną z zakresu ogólnych wiadomości z „Prawa o ruchu drogowym”, wybranych przepisów o ruchu rowerów, znajomości znaków drogowych, budowy roweru oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

 Po zaliczonej części teoretycznej przystąpili do zademonstrowania w kilku manewrach swoich umiejętności praktycznej jazdy na rowerze. Jazdę obserwowali i oceniali pracownicy Straży Gminnej oraz nauczyciel Radosław Piotrowski. Gratulujemy pozytywnego wyniku egzaminu. Kartę Rowerową w tym roku szkolnym otrzyma 30 uczniów. Jednocześnie przypominamy o stosowaniu zasady szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania na drodze.