Wyniki Szkolnego Konkursu „Pięknie czytam”

Na początku II semestru został ogłoszony przez nauczycieli:  bibliotekarza i  logopedę –  Szkolny Konkurs „Pięknie Czytam”. Mogli w nim wziąć udział chętni uczniowie z klas I-VIII. Polegał on na tym, że uczniowie wybierali sobie książkę i fragment z tej książki, który musieli pięknie przeczytać. Pięknie przeczytać, to znaczy tak przeczytać, aby zainteresować tym tekstem słuchaczy, wydobyć jego głębię i wartość. Członkowie jury brali pod uwagę następujące obszary, które podlegały ocenie: dykcję, interpretację, odpowiedni dobór tekstu, wrażenia artystyczne i opanowanie tremy. Cały konkurs składał się z III etapów: na poziomie klasy, na poziomie oddziału i na poziomie grupy klas.

Zainteresowanie zmaganiami pięknego czytania było duże. W I etapie Konkursu, czyli na poziomie klasowym, wzięło udział 151 uczestników. Z tego etapu jury wyłoniło po jednym uczniu z każdej klasy. Takich uczniów było tyle ile jest klas, czyli 23. W tej liczbie uczestnicy przystąpili do II etapu zmagań na poziomie oddziału. Jury miało trudności z wyłonieniem tylko jednego najlepiej czytającego uczestnika z oddziału, bo poziom był wysoki i dość wyrównany. Zwycięzcy tego etapu przeszli do etapu III na poziomie grup klasowych. Pierwsza grupa obejmowała uczestników z klas I-III, druga z klas IV-VI, zaś trzecia z klas VII-VIII. Laureatem mógł zostać tylko jeden najlepiej czytający uczeń, z każdej z grup. Rywalizacja była coraz większa i uczestnicy reprezentowali coraz wyższy poziom i mobilizację.

Ostatni, III etap Konkursu odbył się w dniu 5 maja 2022 roku, w bibliotece szkolnej. Jury wyłoniło najlepiej czytających uczniów w każdej grupie, choć było to coraz trudniejsze, ponieważ uczestnicy byli doskonale przygotowani i wykazali duże zaangażowanie, aby jak najpiękniej przeczytać przygotowany tekst. Laureatami Szkolnego Konkursu „Pięknie Czytam” zostali następujący uczniowie:

Klasy I-III

  • I miejsce Lena Masternak z klasy IIIa
  • II miejsce Gabriela Ciesielska z klasy Ib
  • III miejsce Zofia Kowalczyk z klasy IIc

Klasy IV-VI

  • I miejsce Lena Wojcieszkiewicz z klasy VIa i Agata Walaszczyk z klasy IVa
  • II miejsce Joanna Suchcicka z klasy Va

Klasy VII-VIII

  • I miejsce Martyna Szyplik z klasy VIIIc
  • II miejsce Kornelia Adamczak z klasy VIId

Wszyscy laureaci Konkursu otrzymali z rąk Pani Wicedyrektor –  Bożeny Kisiel  dyplomy i nagrody książkowe wraz ze słodką niespodzianką. Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymali lizaki i słodkie niespodzianki. 

Gratulacje dla laureatów i wszystkich uczestników!