Regulamin Szkolnego Konkursu „Pięknie czytam”

Konkurs będzie polegał na wyłonieniu najpiękniej czytających osób w szkole. Przeznaczony jest dla wszystkich uczniów,  począwszy od I do VIII klasy,  ma za zadanie  zainteresowanie uczestników dobrą i wartościową literaturą,  zachęcenie do systematycznej pracy z tekstem oraz przełamywanie barier do występów publicznych. 1.ORGANIZATOR

 • Dyrektor Szkoły

 • Nauczyciel Logopeda 

 • Nauczyciel Bibliotekarz


2. CELE  KONKURSU

 • Motywowanie do czytania książek,

 • Popularyzacja książek znajdujących się w bibliotece szkolnej,

 • Kształcenie umiejętności sprawnego czytania,

 • Wdrażanie do samodzielnej i systematycznej pracy z tekstem,

 • Rozwijanie umiejętności pięknego czytania,

 • Kształtowanie umiejętności odbioru treści literackich,

 • Pobudzanie kreatywności i otwartości na nowe wyzwania,

 • Zachęcanie do przełamywania ograniczeń w zakresie wystąpień publicznych,

 • Odkrywanie talentów i pasji czytelniczych.


3. ADRESAT

Wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej.

Grupa I – klasy I-III (Miejsca od I do III)

Grupa II – klasy IV-VI (Miejsca od I do III)

Grupa III – klasy VII-VIII (Miejsca od I do III)

 

4. TERMINY I ZAŁOŻENIA KONKURSOWE

 

Konkurs trwać będzie od 11 kwietnia do 16 maja 2022 roku.  Na początku uczestnicy – każdy uczeń z danej klasy – wybierze dla siebie książkę, z której w dniu eliminacji klasowych przeczyta przygotowany przez siebie fragment. Czas czytania do 2 minut. Na początku kwietnia, zostanie podany terminarz zmagań klasowych: w dzienniku elektronicznym, na drzwiach biblioteki i tablicy głównej szkoły.  Na poziomie szkolnym w klasach I-III oceny uczniów dokona logopeda i bibliotekarz,  wspólnie z wychowawcą. Na tym poziomie zostaną wybrani najpiękniej czytający uczniowie, po jednym uczniu z każdego poziomu nauczania, zaś czytanie uczniów w klasach starszych ocenią logopeda i bibliotekarz, wybierając także po jednym uczniu, z każdego poziomu. 

Oceny na poziomie klasowym dokona w/w jury. Wyłonieni uczniowie wezmą udział w dalszych zmaganiach na poziomie szkolnym, w którym wybrani zostaną najlepsi, czyli  troje najpiękniej czytających z każdej grupy. 

 

Oceny na poziomie szkolnym z poszczególnych klas i podsumowań konkursu, dokona niezależna komisja po jego zakończeniu. W skład komisji wejdzie nauczyciel polonista, nauczyciel logopeda oraz nauczyciel bibliotekarz.

 

Na przełomie maja i czerwca 2022 roku, nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników.  Wręczenie nagród i dyplomów,  odbędzie się na apelu szkolnym, w dogodnym dla wszystkich terminie.

 

5. WYMAGANIA KONKURSOWE

 

 • Uczeń w dniu eliminacji musi posiadać wybraną książkę, z której będzie czytał,

 • Uczeń czyta przez około 2 minuty,

 • Uczeń w trakcie czytania będzie zwrócony w stronę słuchaczy,

 • Uczeń w czasie wystąpienia może stać lub siedzieć.

 

6. KRYTERIA  OCENY

 

Niezależne jury dokona oceny od 1 do 5 punktów biorąc pod uwagę:

 

 • Dykcję,

 • Interpretację,

 • Wartościowy i właściwy do osoby dobór tekstu,

 • Ogólne wrażenie artystyczne,

 • Radzenie sobie z tremą.

Konkurs na poziomie klasowym przebiegać będzie w salach lekcyjnych, zaś na poziomie szkolnym w bibliotece szkolnej w wyznaczonym  dniu i godzinie, zapisanym w terminarzu.

 

 7. NAGRODY

Nagrodzone zostaną  trzy najpiękniej czytające osoby z każdej grupy klas.  Przewiduje się przyznanie wyróżnień.

Wszelkie pytania proszę kierować do nauczycieli: bibliotekarza i logopedy.

 

Koordynatorzy konkursu:

Nauczyciel logopeda

Nauczyciel bibliotekarz