Terminy konsultacji i wywiadówek

Terminy konsultacji z nauczycielami w Naszej szkole w roku szkolnym 2021/2022:

21.10.2021

16.12.2021

24.03.2022

19.05.2022

w godzinach od 1700 do 1800

Terminy wywiadówek w Naszej szkole w roku szkolnym 2021/2022:

2-3.09.2021 – klasy VI-VIII

16.09.2021 – klasy I-V

25.11.2021

03.02.2022

28.04.2022

Dokładne terminy i godziny wywiadówek podane zostaną przez wychowawców klas kilka dni przed planowanymi wywiadówkami.