Szanowni Rodzice!!! Drodzy Uczniowie!!!

Od dnia 17 maja serdecznie zapraszamy do szkoły uczniów klas IV-VIII. Cieszymy się na spotkanie z Wami. Klasy i korytarze wreszcie wypełnią się Waszymi postaciami, Waszą energią i gwarem rozmów. Jesteście przepełnieni różnymi emocjami, musimy się wspólnie postarać, aby były one tylko pozytywne. Dobrze jeszcze przed wakacjami ze sobą pobyć!

W pierwszym tygodniu od 17.05-21.05 do szkoły, na zajęcia stacjonarne, uczęszczają uczniowie klas IV-VI. W tym okresie klasy VII-VIII pozostają na nauczaniu zdalnym.

W tygodniu od 24.05-28.05 do szkoły uczęszczają uczniowie klas VII-VIII a klasy IV-VI przebywają na nauczaniu zdalnym.

W dniach 25.05-27.05. 2021 w szkole przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty. Te dni są wolne od nauki dla uczniów klas I-VII.

W okresie od 17.05-21.05. i od 24.05-28.05.2021 r. uczniowie są przypisani do wyznaczonych sal lekcyjnych i rozpoczynają zajęcia zgodnie z planem.

Od 17.05-21.05.2021:

Kl. IV a -s.27, kl. IV b -s.23, kl. V a- s.11, kl. V b s. -20, kl. VI a – s. 12, kl. VI b – s.13, kl. VI c- s.24

Od 24.05-28.05.2021:

Kl. VII a-s.28, kl. VIIb-s.15, kl. VII c- s.14, kl. VII d -s.19, kl. VIII a -s 27, kl. VIII b – s.11, .kl. VIII c -s.20

W związku z kilkudniowymi pobytami uczniów w szkole nie zostaną zakupione bilety miesięczne. Proszę, aby Rodzice zapewnili uczniom kwotę 1,79 na jednorazowy przejazd co stanowi kwotę 3,58 na każdy dzień. Poniesione koszty przejazdu do szkoły zostaną zrefundowane na wniosek Rodzica złożony do dyrektora szkoły wraz z załączonymi biletami. (wzór wniosku do pobrania poniżej).

Dyrektor

Elżbieta Działoszewska