NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 1 KWIETNIA – 30 CZERWCA 2021 AKCJA PROMOCYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁĘGOWIE – 19.03.2021 r.

W dniach 15-19 marca 2021 roku Dyrektor Szkoły, Pani Elżbieta Działoszewska ogłosiła akcję promującą Narodowy Spis Powszechny wśród uczniów naszej szkoły. Materiały takie jak: plakat, karty do składania i zakładki do książek, przysłał Główny Urząd Statystyczny. Klasy I-III dostały zadanie złożenia kartki na wzór popularnej gry, która w prosty i krótki sposób będzie informować o tej obowiązkowej dla wszystkich obywateli akcji. Biblioteka szkolna otrzymała kolorowe zakładki do książek, popularyzujące Narodowy Spis Powszechny. Rozdała je wszystkie swoim małym czytelnikom.