PASOWANIE KLAS DRUGICH NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ – 12.10.2020 r.

Przysłowie głosi „Co się odwlecze, to nie uciecze” i tak rzeczywiście było z uroczystością „Pasowanie na Czytelnika”, w obecnych klasach drugich. Odbyło się, już teraz bez przeszkód, w dniu 12 października 2020 roku. Wiosenna pandemia i zamknięcie szkół uniemożliwiło uczniom przystąpienie do ślubowania w ustalonym terminie. Na dzisiejsze święto do świetlicy szkolnej o godzinie 11.10 przybyły w komplecie klasy IIa, IIb, IIc, na czele z wychowawczyniami. Na tle kolorowych dekoracji, specjalnie przygotowanych z tej okazji, drugoklasiści pięknie i z przejęciem deklamowali wierszyki i piosenkę o książce, podkreślając możliwości i wielką wartość jaką posiada słowo pisane, zawarte w dobrej książce.

Słowo mówione było wzbogacone muzyką. Piosenki o bajkach i zaletach książki i czytania zaśpiewały uczennice z klasy VIIc i VIIIa. Kulminacyjnym momentem uroczystości było ślubowanie, a następnie pasowanie wszystkich uczniów klas drugich na czytelników szkolnej biblioteki. Pasowania dokonali wicedyrektorzy w osobach, Pani Bożeny Kisiel i Pana Marcina Krawisza, na czele z Dyrektor Szkoły, Panią Elżbietą Działoszewską. Wszyscy pasowani czytelnicy otrzymali ręcznie wykonane przez uczniów klas starszych zakładki do książek. Po uroczystości uczniowie klas drugich udali się do biblioteki na lekcję biblioteczną. Było to prawdziwe święto książki i czytania połączone z teatrem kamishibai.

Całą uroczystość w postaci zdjęć i zgrabnego filmiku nakręciła Pani Agnieszka Suchcicka, aby Rodzice i Dziadkowie mieli możliwość chociaż pośrednio uczestniczyć w tym ważnym dla ich dzieci i wnuków wydarzeniu, ponieważ ze względu na obostrzenia pandemiczne nie mogli być na nim obecni.

– – – + + + – F I L M – + + + – – –