———————————————————————————————

08.06.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z robotami malarskimi w budynku Zespołu Szkół w Łęgowie
data zamieszczenia: 08.06.2017


Pliki do pobrania:

Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty (plik .jpeg)

———————————————————————————————

29.05.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z robotami malarskimi w budynku Zespołu Szkół w Łęgowie
data zamieszczenia: 29.05.2017


Pliki do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert (plik .jpeg)

———————————————————————————————

12.05.2017 WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH
WRAZ Z ROBOTAMI MALARSKIMI
W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁĘGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Ogłoszenie nr 506561-N-2017 z dnia 2017-05-12


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (plik .pdf)
SIWZ (plik .pdf)
Załącznik do SIWZ w wersji edytowalnej (plik .doc)
Przedmiar – elektryczny i teletechniczny (plik .pdf)
Przedmiar – prace malarskie (plik .pdf)
STWiORB – elektryczny i teletechniczny (plik .pdf)
STWiORB – prace malarskie (plik .pdf)
Projekt techniczny (plik .pdf)

Odpowiedzi na pytania do zapisów SIWZ (plik .jpeg) – umieszczono: 22.05.2017———————————————————————————————

09.05.2016 WYNIK POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z robotami malarskimi w budynku Zespołu Szkół w Łęgowie


Pliki do pobrania:

Wynik postępowania (plik .jpg)———————————————————————————————

15.04.2016 WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH
WRAZ Z ROBOTAMI MALARSKIMI
W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁĘGOWIE
Numer ogłoszenia: 92242 – 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (plik .pdf)
SIWZ (plik .pdf)
Załącznik do SIWZ w wersji edytowalnej (plik .doc)
Projekt techniczny (plik .pdf)
Przedmiar na roboty elektryczne i teletechniczne (plik .pdf)
Przedmiar na prace malarskie (plik .pdf)
STWiORB na roboty elektryczne i teletechniczne (plik .pdf)
STWiORB na prace malarskie (plik .pdf)———————————————————————————————

14.09.2010 WYNIK POSTĘPOWANIA

dotyczy: wykonania modernizacji placu zabaw przy Zespole Szkół w Łęgowie w ramach programu „Radosna Szkoła” – nr postępowania ZP/3/2010


Pliki do pobrania:

Wynik postępowania (plik .doc)———————————————————————————————

18.08.2010 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
„Wykonanie modernizacji placu zabaw przy Zespole Szkół
w Łęgowie w ramach programu Radosna Szkoła”


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie (plik .pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik .pdf)
Dokumentacja projektu i przedmiar (plik .pdf)
Załącznik nr 7 do siwz (plik .pdf)
Załącznik nr 1 do umowy (plik .pdf)
Plan zagospodarowania (plik .pdf)———————————————————————————————

04.08.2010 WYNIK POSTĘPOWANIA

dotyczy: wykonania modernizacji placu zabaw przy Zespole Szkół w Łęgowie w ramach programu „Radosna Szkoła” – nr postępowania ZP/2/2010


Pliki do pobrania:

Wynik postępowania (plik .doc)———————————————————————————————

05.07.2010 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
„Wykonanie modernizacji placu zabaw przy Zespole Szkół
w Łęgowie w ramach programu Radosna Szkoła”


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie (plik .pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik .pdf)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA (plik .doc)
Załącznik nr 7 do siwz(plik .pdf)
Projekt (plik .zip ok.6.5MB)———————————————————————————————

01.07.2010 WYNIK POSTĘPOWANIA

dotyczy: wykonania modernizacji placu zabaw przy Zespole Szkół w Łęgowie w ramach programu „Radosna Szkoła” – nr postępowania ZP/1/2010


Pliki do pobrania:

Wynik postępowania (plik .doc)———————————————————————————————

11.06.2010 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
„Wykonanie modernizacji placu zabaw przy Zespole Szkół
w Łęgowie w ramach programu Radosna Szkoła”


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie (plik .pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik .pdf)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA (plik .doc)
Załącznik nr 7 do siwz(plik .pdf)
Projekt (plik .zip ok.6.5MB)———————————————————————————————

19.08.2009 WYNIK POSTĘPOWANIA

„Wykonanie samonośnej, sztucznej ścianki wspinaczkowej
na terenie hali sportowej Zespołu Szkół w Łęgowie.”


Pliki do pobrania:

Wynik postępowania (plik .pdf)———————————————————————————————

27.07.2009 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
„Wykonanie samonośnej, sztucznej ścianki wspinaczkowej
na terenie hali sportowej Zespołu Szkół w Łęgowie.”


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik .pdf)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA (plik .pdf)
Załącznik nr 1 do siwz – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (plik .pdf)
Załącznik nr 1 do umowy (plik .pdf)