Perłowy Jubileusz Pani Dyrektor Elżbiety Działoszewskiej

„30 lat minęło jak piękny sen”

Pod takim hasłem cała społeczność szkolna uroczyście obchodziła Jubileusz 30 lat piastowania przez Panią Dyrektor – Elżbietę Działoszewską, funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie. Aby odpowiednio uczcić ten fakt, dnia 29 września 2023 roku – w słoneczne, bardzo ciepłe przedpołudnie o godzinie 11.10 do dużej sali gimnastycznej licznie przybyli uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i zaproszeni goście:

  • Pani  Wójt Gminy Pruszcz Gdański – Magdalena Kołodziejczak
  • Pani Justyna Kiedyk –  kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych
  • Pani Małgorzata Majewska-Bielicka – Promocja Gminy
  • Ksiądz Prałat Grzegorz Rafiński – Proboszcz Parafii Łęgowo
  • Pani Iwona Bielska – Przewodnicząca Rady Rodziców
  • Pani Joanna Zakrzewska – Sekretarz Rady Rodziców

Przedstawiciele nauczycieli emerytów:

  • Pani Barbara Niedzielska – dawna wicedyrektor szkoły
  • Pani Teresa Suchcicka – emerytowana nauczycielka języka polskiego
  • Pani Maria Jurczyk – emerytowana nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Dla Pani Dyrektor, ta zorganizowana przez całą społeczność szkolną wyjątkowa uroczystość, była całkowitą niespodzianką. Kiedy Jubilatka  przybyła do sali najpierw zaskoczenie, a potem wielkie wzruszenie odmalowało się na jej twarzy.

Aby wyrazić szacunek oraz podziw dla osoby i dokonań Pani Dyrektor Elżbiety Działoszewskiej uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali krótki program artystyczny. Były wiersze, piosenki, gra na perkusji i taniec – wszystko dedykowane naszej Pani Dyrektor.  Została też odczytana laudacja przypominająca najważniejsze osiągnięcia i dokonania Dostojnej Jubilatki oraz wiersz od nauczycieli emerytów.

Pod koniec uroczystości głos zabrała Pani Wójt – Magdalena Kołodziejczak, która wyraziła radość i zadowolenie, z tak owocnej i satysfakcjonującej wieloletniej współpracy z Dyrektor Elżbietą Działoszewską.  Następnie Dostojna Jubilatka ze wzruszeniem podziękowała wszystkim za wspólne, radosne spotkanie.

Ukoronowaniem uroczystości były indywidualne życzenia, kwiaty i upominki dla Jubilatki od gości, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Gromkie „Sto lat”, zakończyło ten niecodzienny, uroczysty Jubileusz.