Szkolny Konkurs na Najpiękniejszą Rymowankę

Zachęcamy uczniów klas 1-3 biorących udział w programie „Aktywni Błękitni” do udziału w szkolnym konkursie pt. „Wodę oszczędzamy, bo Ziemię kochamy”.

Zadanie konkursowe polega ułożeniu krótkiego wiersza związanego z tematem konkursu „Wodę oszczędzamy, bo Ziemię kochamy”. Wiersz powinien zawierać co najmniej 8 wersów (w 2 strofach/zwrotkach).

Plik tekstowy, skan lub zdjęcie należy przesłać na adres mailowy: kici@splegowo.pl  lub agsu@splegowo.pl (w treści maila proszę podać imię i nazwisko ucznia). Wiersz można dostarczyć także osobiście pani Agnieszce Suchcickiej lub pani Kindze Ciesielskiej (utwór podpisany na odwrocie imieniem i nazwiskiem ucznia).

Prace należy dostarczyć do 3 kwietnia 2023 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 5 kwietnia 2023 r. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły. Natomiast laureat zostanie osobiści powiadomiony o wygranej.