Święto Patrona Szkoły „Bohaterów Grudnia ’70” – 15.12.2022.

W piękne, słoneczne, ale mroźne przedpołudnie (-8 stopni),  15 grudnia 2022 roku,  odbyły się w naszej szkole uroczyste obchody upamiętniające Bohaterów Wydarzeń Grudniowych 1970 roku. Pierwsza akademia zgromadziła młodsze klasy, które z uwagą obejrzały i wysłuchały przejmujących wierszy i pieśni upamiętniających ten tragiczny czas naszej historii. Druga akademia  zgromadziła uczniów klas starszych, przybyli na nią również zaproszeni goście: 

  • Wójt Gminy Pruszcz Gdański – Pani Magdalena Kołodziejczak
  • Przewodniczący NSZZ Solidarność – Pan Krzysztof Dośla
  • Dyrektor Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy – Pani Renata Tkaczyk
  • Proboszcz Parafii Łęgowo – Ksiądz Grzegorz Rafiński
  • Radny Gminy Pruszcz Gdański – Pan Karol Kardasiński
  • Komendant Straży Gminnej – Pan Tomasz Grabowski
  • Prezes Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Grudnia’ 70 – Pan Marian Drabik 
  • Członkowie Stowarzyszenia – Panowie: Andrzej Blok i Ireneusz Grabczak 
  • Sołtys wsi Łęgowo – Pan Dawid Liberacki
  • Sołtys wsi Rusocin – Pan Tadeusz Jałoszyński

Na wstępie, dyrektor szkoły Pani Elżbieta Działoszewska  przedstawiła przybyłych gości i uroczyście powitała wszystkich zgromadzonych. Przypomniała, że to już 52 lata upłynęło od  tych dramatycznych dni, kiedy robotnicy Gdańska, Gdyni, Szczecina i Elbląga upomnieli się o swoje prawa i do których władza kazała strzelać. Wspomniała także, iż nasza szkoła Święto Patrona obchodzi już od 30 lat. Tyle lat już mija jak kolejne roczniki uczniów kultywują pamięć  i czczą bohaterów tamtych dni. Następnie, w krótkiej przemowie Pani Magdalena Kołodziejczak podkreśliła tragiczną walkę o wolność i godność robotnika. A w kontekście wojny na Ukrainie zwróciła uwagę na znaczenie pokoju, który należy umacniać i umiejętnie działać, aby go chronić, bo nie jest on dany raz na zawsze. Pan Krzysztof Dośla, wspomniał dramat Wydarzeń Grudnia’ 70 i ludzi, których prześladowano. Przywołał w pamięci wieloletnią działaczkę i kronikarkę Grudnia 1970 roku, Panią Wiesławę Kwiatkowską, którą w stanie wojennym Sąd Marynarki Wojennej  w Gdyni skazał na 5 lat więzienia. Na zakończenie Pan Marian Drabik podziękował za udział naszej młodzieży we wszystkich corocznych uroczystościach w Gdańsku i Gdyni upamiętniających bunty robotnicze 1970 roku.

Na zakończenie części oficjalnej uroczystości zostały wręczone stypendia fundowane przez NSZZ Solidarność, które w tym roku otrzymały cztery uczennice, w tym dwie z Ukrainy: Martyna Drewnowska z VIIIc, Iga Gajewska z VIIIa, Yeva Derbakowa z VIIId,  Viktoria Malyna z VIIIc. Stypendia wyróżnionym uczennicom wspólnie wręczyli –  Pani Renata Tkaczyk i Pan Krzysztof Dośla.

Druga część uroczystej akademii składała się z montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów klas ósmych, siódmych i trzecich. Wspomnienia, wiersze, pieśni i muzyka odzwierciedlały tragizm i dramaturgię tych kilku grudniowych dni w 1970 roku. Na zakończenie,  dzieci z klasy III z mocą  odśpiewały jedną z pastorałek wyrażającą radość z Narodzenia Bożej Dzieciny, zaś uczennica z klasy VIII przepięknie zaśpiewała popularną kolędę w wersji angielskiej. Po uroczystości Pani Dyrektor podziękowała młodym artystom oraz Paniom: Małgorzacie Dawidowskiej, Violetcie Dworak, Annie Łagowskiej za przygotowanie uczniów, a Pani Bożenie Dziergowskiej za wykonanie dekoracji. Po uroczystych obchodach zaproszeni goście i pedagodzy udali się na wspólne spotkanie.