Klasowy Konkurs Pięknego Czytania

W klasie 1a odbył się konkurs pięknego czytania. Głównymi celami  konkursu było kształtowanie umiejętności pięknego czytania prozy i rozumienie tekstu, rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa literackiego, rozwijanie umiejętności nowatorskiej interpretacji
czytanego tekstu oraz  stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych umiejętności. Do konkursu zgłosiło się 9 uczniów, które czytały fragmenty utworu Janiny Papuzińskiej pt.: „Kozucha Kłamczucha”.  Po zapoznaniu się z tekstem dzieci rozpoczęły prezentacje  przed komisją konkursową: panią Kingą Ciesielską i panią Elżbietą Polak. 
Kryteria oceny czytania obejmowały:

  • poprawność czytania,
  • wyraźną artykulację i prawidłową wymowę,
  • płynność i swobodę czytania,
  • odpowiednie tempo czytania i głośność,
  • intonację oddającą klimat utworu.

Laureatami zostali:

  • 1 miejsce – Liliana Górska
  • 2 miejsce – Antoni Giepart
  • 3 miejsce – Krzysztof Ciesielski

Liliana Górska będzie reprezentować klasę 1a w dalszej części konkursu, tym razem w etapie szkolnym.