Zajęcia z wykorzystaniem robotów Photon oraz klocków LEGO – 19.09.2022

Klasa 1b Edukacja wczesnoszkolna – Rozmowa na temat stosowania zasad ruchu drogowego. Ćwiczenia w określaniu kierunku: prawa, lewa, w prawo, w lewo. Uzupełnianie rysunku brakującymi elementami zgodnie z podanym poleceniem. Wykorzystano: roboty PHOTON + mata miasta, klocki LEGO.