Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022 roku uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, w wyniku wciąż zwiększającej się liczby uczniów w naszej szkole,  przeprowadzono  w trzech turach. Ze względu na niepewną pogodę wszystkie akademie przewidziano w murach szkoły. Rano o godzinie 8.00 do dużej sali gimnastycznej przybyły klasy starsze od IV do VIII, o godzinie 9.45 na uroczystości pojawiły się dzieci z klas 0 i I, zaś o godzinie 11.15 dzieci z klas II i III. Uczniom klas młodszych licznie towarzyszyli rodzice i dziadkowie. Na jednej z akademii o godzinie 9.45 nastąpiło uroczyste „Pasowanie na Ucznia” dzieci z klas pierwszych.  Każda uroczystość  przebiegała w podniosłej i uroczystej atmosferze. Odświętnie ubrani uczniowie, rodzice, nauczyciele w obecności  Pocztu Sztandarowego odśpiewali hymn Polski i w skupieniu wysłuchali przemówienia Pani Dyrektor Szkoły.

Pani Dyrektor Elżbieta Działoszewska na wstępie bardzo serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych, także gościa – Pana Andrzeja Pastuszka radnego Powiatu Gdańskiego, który był obecny na jednym ze spotkań. Szczególnie mocno pozdrowiła nauczycieli i uczniów nowo przybyłych, rozpoczynających od tego roku naukę czy pracę w naszej szkole. Przypomniała o kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej i jej bohaterach,  a w kontekście wciąż trwającej okrutnej wojny w Ukrainie, było to niezwykle przejmujące. Następnie wymieniła najważniejsze priorytety oświatowe, projekty, konkursy, turnieje sportowe i naukowe w jakich Szkoła w Łęgowie będzie uczestniczyć. Zapoznała też wszystkich uczestników z nowym kalendarzem szkolnym. Na zakończenie ogłosiła nowy rok szkolny 2022/2023 za otwarty! Ręczny, stary dzwonek szkolny przypieczętował właśnie rozpoczęty kolejny rok nauki.