Dlaczego segregujemy śmieci?

W naszej szkole odbyła się akcja edukacyjna, dotycząca selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zajęcia o tematyce ekologicznej dla dzieci poprowadził przedstawiciel firmy Altvater Piła. Dotyczyły one przede wszystkim właściwej segregacji odpadów i sposobów na ochronę środowiska, a także pokazywały drogę, jaką odpady pokonują z domowego śmietnika do instalacji przetwarzającej. Uczniowie poznali również przykłady produktów wytworzonych z surowców wtórnych. 

Dzieci były bardzo zainteresowane tematyką spotkania i aktywnie w nim uczestniczyły.