Dziś ekologia to modne słowo…

Kółko taneczno-teatralne przygotowuje się do wystawienia krótkiego przedstawienia o tematyce ekologicznej. Nasze cykliczne spotkanie przynoszą efekty. Podczas ostatnich zajęć rozmawialiśmy o tym, co my możemy zrobić dla środowiska, a efekt tych rozmów to piękne transparenty, które tworzyliśmy wspólnie, Jak zwykle świetnie się przy tym bawiliśmy..