Gminny Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W dniu 13.04.2022 r w naszej szkole przeprowadzony został Gminny Turniej BRD, którego celem są działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

Do Turnieju przystąpili uczniowie siedmiu szkół z terenu Gminy Pruszcz Gdański. 

Zawody składały się z pięciu konkurencji (jazda po torze przeszkód, jazda w miasteczku ruchu drogowego, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz rozwiązywanie testów ze znajomości przepisów ruchu drogowego i skrzyżowań). 

Nad poprawnością turnieju czuwali członkowie  komisji z Policji, Straży Gminnej, Straży Pożarnej, a także nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Straszynie.

Cały Turniej koordynowali pani dyrektor Elżbieta Działoszewska oraz nauczyciel techniki Radosław Piotrowski.

Trzeba przyznać, że zawody stały na bardzo wysokim poziomie, a rywalizacja była bardzo zacięta i to pojedyncze punkty zadecydowały o ostatecznej klasyfikacji. 

Na koniec uczestnicy Turnieju BRD otrzymali dyplomy, nagrody, statuetki, a także drobne upominki rzeczowe.

 

Wyniki drużynowe:

Grupa I

 1. Szkoła Podstawowa w Wojanowie
 2. Szkoła Podstawowa w Borkowie
 3. Szkoła Podstawowa w Rotmance

Grupa II

 1. Szkoła Podstawowa w Borkowie
 2. Szkoła Podstawowa w Rotmance
 3. Szkoła Podstawowa w Przejazdowie

Wyniki indywidualne:

Grupa I

 1. Martyna Paradzewska Szkoła Podstawowa w Wojanowie
 2. Maja Paradzewska Szkoła Podstawowa w Wojanowie
 3. Maja Ściborska Szkoła Podstawowa w Borkowie

Grupa II

 1. Mikołaj Szymański Szkoła Podstawowa w Borkowie
 2. Mateusz Szymaniak Szkoła Podstawowa w Borkowie
 3. Adam Sikorski Szkoła Podstawowa w Rotmance

Naszą szkołę reprezentowali:

Kinga Binięda, Nicole Płaczkowska, Konrad Kulawik, Marcel Stolarczuk oraz Szymon Liberacki jako zawodnik rezerwowy.