Wręczenie stypendiów uczniom naszej szkoły

W słoneczne, przedwiosenne przedpołudnie 8 marca 2022 roku, w małej sali korekcyjnej, odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów dla uczniów naszej szkoły za  I semestr roku szkolnego 2021/2022. Fundatorem stypendiów jest Gmina Pruszcz Gdański.  Aby otrzymać stypendium naukowe uczeń klas IV-VI musiał osiągnąć średnią ocen 5,5,  zaś uczeń klas VII-VIII średnią 5,3 oraz wykazać się wieloma innymi sukcesami np. w wysokiego szczebla konkursach, akcjach,  projektach.  Stypendium sportowe wymagało wygranych w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i innych. Punktualnie o godzinie 11.20 rozpoczęła się uroczystość, na którą przybyli: nagrodzeni uczniowie, rodzice, wychowawcy, na czele z Panią Dyrektor – Elżbietą Działoszewską oraz zaproszonym gościem – radnym Gminy Pruszcz Gdański, Panem Krzysztofem Paśko. 

Uroczystość rozpoczęła się krótkim pokazem artystycznym, złożonym z klimatycznych piosenek oraz wierszy, w którym wystąpiły uczennice z klas: VIIIc, VIIId, VIId, VIa, przygotowanym pod opieką nauczyciela bibliotekarza. Następnie, po przemowie Pani Dyrektor i jej osobistych gratulacjach dla laureatów, radny Gminy Pruszcz Gdański, Pan Krzysztof Paśko uroczyście wręczył stypendia.  

 

Stypendia naukowe otrzymali:

  • Maria Witkowska z klasy VIIId
  • Dawid Szymanowicz z klasy VIIIa

Stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymali:

  • Lena Borkowska z klasy VIIc
  • Maja Janowska z klasy VIb
  • Wiktor Gawarecki z klasy VIIId

WSZYSTKIM LAUREATOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!