Opieka stomatologiczna rok 2022

Na mocy porozumienia podpisanego przez Organ Prowadzący, opiekę stomatologiczną nad uczniami naszej szkoły od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. sprawuje  Mirosława Aleksandra Skorek gabinet dentystyczny w Pruszczu Gdańskim ul. Waląga 3/1A w dniach od
poniedziałku do soboty.

W poniedziałki i czwartki w godzinach popołudniowych 14.00-18.00 w pozostałe dni od 8.00-14.00, w soboty od 9.00-12.00.

Przyjęcie ucznia przez lekarza dentystę wymaga wcześniejszej rejestracji.

Potwierdzeniem posiadania statusu ucznia danej szkoły jest ważna legitymacja szkolna lub zaświadczenie wydane przez szkołę potwierdzające status bycia uczniem danej szkoły

Lekarz dentysta w ramach opieki wykonuje:
1. Świadczenie ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia
2. Profilaktyczne świadczenie dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia – określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r.