Roztańczone i rozśpiewane Święto Edukacji Narodowej

13 października 2021 roku w dużej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Łęgowie odbyły się dwie uroczyste akademie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na tle kolorowej, kwietnej dekoracji wystąpili uczniowie z klasy IIb, IIIb, IIa,  Va i VIIIc. Pierwsza uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.10, na widowni zasiedli uczniowie z klas młodszych, nauczyciele, na czele z Panią Dyrektor Szkoły i Zastępcami oraz  rodzice.  Druga akademia przypadła na  godzinę 11.10. Na widowni zasiedli zaproszeni goście: Pani Wójt Gminy Pruszcz Gdański, Pani Przewodnicząca Rady Rodziców, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, grono nauczycielskie,  na czele z Panią Dyrektor i Zastępcami oraz uczniowie z klas starszych i rodzice.

Części oficjalne uroczystości otwierała Pani Dyrektor Elżbieta Działoszewska, która w krótkich słowach przypomniała genezę powstania Komisji Edukacji Narodowej oraz ustanowienie Dnia Edukacji Narodowej. Podziękowała całemu gronu pedagogicznemu za trud nauczana i wychowania, wszystkim pracownikom administracji i obsługi za oddaną pracę, organowi prowadzącemu za dobrą współpracę, rodzicom za wspólne działania na rzecz szkoły i dzieci, życzyła uczniom sukcesów i owocnej pracy. Następnie głos zabrała Pani Wójt Gminy Pruszcz Gdański, Magdalena Kołodziejczak. Zwróciła się  ze słowami podziękowań do wszystkich nauczycieli i pracowników. Do uczniów skierowała szczególne słowa radości, że każdy z nich ma prawo do nauki,  może ją pobierać i z niej korzystać w godnych, coraz lepszych warunkach. Wspomniała jednocześnie swój pobyt w Indiach i poświęcenie wielu ludzi, aby choć jednemu dziecku z danej wioski udało się zdobyć wykształcenie. Uwieńczeniem tej części było wręczenie przez Panią Wójt nagród Wójta Gminy, które za szczególne osiągnięcia otrzymały Panie: Agnieszka Grzmiel i Małgorzata Żurańska. Następnie Pani Dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora dla nauczycieli i pracowników szkoły.

Części artystyczne akademii otwierała wariacja muzyczna „Gaudeamus igitur” – wykonana na perkusji przez ucznia klasy IIa.  Ta część uroczystości składała się z życzeń dla poszczególnych grup nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów. Dowcipne wierszyki przeplatane były melodyjnymi piosenkami i energetycznymi tańcami oraz akrobatyką gimnastyczną. Wszyscy goście, nauczyciele i pracownicy otrzymali w prezencie pięknie wykonane, kolorowe tulipany. Całą akademię o godzinie 11.10,  na kanale YouTube bezpośrednio obejrzały także pozostałe klasy, które ze względu na reżim sanitarny, nie mogły w niej uczestniczyć. Na zakończenie Pani Dyrektor Elżbieta Działoszewska podziękowała młodym artystom za ciekawy występ, piosenki i tańce, a nauczycielom za przygotowanie, a były nimi Panie: Agnieszka Suchcicka, Kinga Ciesielska, Elżbieta Polak i Katarzyna Szymańska.