Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 roku na boisku przed budynkiem szkoły zebrali się uczniowie, rodzice i grono pedagogiczne,  na czele z Panią Dyrektor Elżbietą Działoszewską oraz zastępcami, aby wziąć udział w uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego. W tym dniu, po ulewnych i zimnych – poniedziałku i wtorku,  zrobiła się wreszcie słoneczna pogoda. Punktualnie o godzinie 8.00 rozpoczęła się pierwsza z trzech uroczystości, na którą przybyli uczniowie klas VII i VIII. O godzinie 9.30 przybyli uczniowie z klas IV-VI, a o godzinie 11.00 zebrały się na boisku młodsze dzieci z oddziałów 0-III wraz ze swoimi rodzicami.

Każda uroczystość rozpoczynała się hymnem Polski, następnie Pani Dyrektor witała wszystkich uczniów, nauczycieli i gości. W krótkim wystąpieniu przedstawiła nowy kalendarz pracy szkoły oraz kierunki polityki oświatowej, czyli wspomaganie przez szkołę roli i znaczenia rodziny, wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, podnoszenie jakości edukacji poprzez zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, wzmocnienie edukacji ekologicznej. Wymieniła szereg programów i projektów, w których wezmą udział uczniowie naszej szkoły. Przypomniała o 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej, o jej uczestnikach, a także bohaterach. Prosiła o dalsze przestrzeganie zasad higieny ze względu na wciąż obecny Covid-19. 

Pierwszego dnia rozpoczynającego nowy rok szkolny o godzinie 11.00, miało miejsce jeszcze jedno szczególnie ważne wydarzenie dla wszystkich uczniów z klasy Ia, Ib i Ic. W tym dniu zostali oni pasowani na uczniów. Dokonała tego Pani Dyrektor Elżbieta Działoszewska, a pomagali jej Wicedyrektorzy: Pani Bożena Kisiel i Pan Marcin Krawisz.  Po uroczystości wszyscy uczniowie spotkali się ze swymi wychowawcami, którzy przekazali wiele ważnych informacji na dalsze dni nauki, zaś niektóre z klas udały się do salki korekcyjnej, aby wypożyczyć podręczniki.