Zbiórka dla Saruni

Nasza uczennica, Sara Kowalewska, niespełna rok temu usłyszała straszną diagnozę. Zachorowała na ostrą białaczkę limfobatyczną z zajęciem płuc. Rodzice dziewczynki bardzo długo dzielnie walczyli o zdrowie swojej córki, ale wraz z upływem czasu jest im coraz trudniej. Potrzebują wsparcia, dlatego nasza szkolna łęgowska społeczność postanowiła pomóc  Saruni w nierównej walce z chorobą. Leczenie dziewczynki, związane z tym dojazdy, rehabilitacje, leki to niewyobrażalne koszty, dlatego zorganizowaliśmy loterię fantową, z której dochód całkowicie przeznaczono na pomoc naszej dzielnej bohaterce.  Zainteresowanie akcją przerosło nasze najśmielsze oczekiwanie. Cieszymy się, że nasi podopieczni oraz ich rodzice czują tak wielką chęć pomagania i mają w sobie tyle empatii. Uzbierana kwota oraz kartki z życzeniami powrotu do zdrowia przygotowane przez uczniów klasy  i wychowanków świetlicy wkrótce zostaną przekazane rodzicom Sary. 

Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy włączyli się do naszej loterii fantowej.  DZIĘKUJEMY!!