OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W KONKURSACH PLATYCZNYCH I LITERACKICH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ PEDAGOGICZNĄ BIBLIOTEKĘ WOJEWÓDZKĄ W GDAŃSKU – styczeń – luty 2021 r.

Konkursy, konkursy, konkursy! Można wybierać i przebierać taka ich ilość się pojawia. W naszej szkole uczniowie biorą udział w licznych konkursach, popularnością cieszą się między innymi te organizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku. Klasy starsze zostały przez wychowawców powiadomione online o Konkursie „Sleeveface książka w zimowej scenerii”. Trzeba było zrobić zdjęcie ulubionej książki, ciekawie i z pomysłem komponowanej w zimowy pejzaż.

W dniach 18 – 22 stycznia 2021 roku biblioteka wraz z wychowawczynią klasy Ib, Panią Agnieszką Suchcicką, zorganizowała eliminacje szkolne dla klas 0 – III do Konkursu Plastycznego „Mój zwierzak – mój przyjaciel”, Konkursu Literackiego „Zimowa rymowanka – piszemy wiersze o zimie”, Konkursu Plastyczno-Literackiego „Komiksowe przygody literackiego bohatera”. We wszystkich konkursach łącznie wzięło udział 107 dzieci. Najwięcej, bo 63 prace wpłynęły na Konkurs Plastyczny, pozostałe na Konkurs Literacki i jedna praca na komiks. Komisja konkursowa złożona z nauczyciela plastyki, nauczyciela logopedy i nauczyciela bibliotekarza uznała, że 64 prace mogą być wysłane na konkurs wojewódzki. Rodzice musieli je wysłać online do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursach zostały nagrodzone lizakami i cukierkami.

Ogłoszenie wyników przez PBW nastąpiło 5 lutego. Okazało się ze nasi uczniowie też zostali laureatami w tych konkursach. W Konkursie Plastycznym III miejsce zdobył uczeń klasy Ia Kuba Kopczyk, a wyróżnienie otrzymała Lena Lipińska z klasy IIIb. W konkursie Literackim uzyskaliśmy również III miejsce, zdobył je Mateusz Kalinowski z klasy IIIb. Konkurencja była wielka, bo na konkursy z całego województwa pomorskiego wpłynęło aż 748 prac. Liczyła się pomysłowość, samodzielność i oryginalność. Z nagrodzonych prac i nie tylko, zostanie wykonana wystawa, którą będzie można oglądać w przedsionku naszej szkoły. Dla wszystkich uczestników, a szczególnie laureatów serdeczne gratulacje!!!