Opieka stomatologiczna nad uczniami


Informuję, że na mocy porozumienia podpisanego przez Organ Prowadzący, opiekę stomatologiczną nad uczniami naszej szkoły od 1 lutego do 31 grudnia 2021 r. sprawuje gabinet dentystyczny w Pruszczu Gdańskim ul. Waląga 3/1A w dniach od poniedziałku do soboty.

W poniedziałki i czwartki w godzinach popołudniowych 14.00-18.00 w pozostałe dni od 8.00-14.00, w soboty od 9.00-12.00.

Przyjęcie ucznia przez lekarza dentystę wymaga wcześniejszej rejestracji.

Potwierdzeniem posiadania statusu ucznia danej szkoły jest ważną legitymacja szkolna.

Lekarz dentysta w ramach opieki wykonuje:
1. Świadczenie ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia
2. Profilaktyczne świadczenie dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia – określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r.

                                                                   Dyrektor: Elżbieta Działoszewska