Szanowni Rodzice!!! Drodzy Uczniowie!!!

Od dnia 17 maja serdecznie zapraszamy do szkoły uczniów klas IV-VIII. Cieszymy się na spotkanie z Wami. Klasy i korytarze wreszcie wypełnią się Waszymi postaciami, Waszą energią i gwarem rozmów. Jesteście przepełnieni różnymi emocjami, musimy się wspólnie postarać, aby były one tylko pozytywne. Dobrze jeszcze przed wakacjami ze sobą pobyć!

W pierwszym tygodniu od 17.05-21.05 do szkoły, na zajęcia stacjonarne, uczęszczają uczniowie klas IV-VI. W tym okresie klasy VII-VIII pozostają na nauczaniu zdalnym.

W tygodniu od 24.05-28.05 do szkoły uczęszczają uczniowie klas VII-VIII a klasy IV-VI przebywają na nauczaniu zdalnym.

W dniach 25.05-27.05. 2021 w szkole przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty. Te dni są wolne od nauki dla uczniów klas I-VII.

W okresie od 17.05-21.05. i od 24.05-28.05.2021 r. uczniowie są przypisani do wyznaczonych sal lekcyjnych i rozpoczynają zajęcia zgodnie z planem.

Od 17.05-21.05.2021:

Kl. IV a -s.27, kl. IV b -s.23, kl. V a- s.11, kl. V b s. -20, kl. VI a – s. 12, kl. VI b – s.13, kl. VI c- s.24

Od 24.05-28.05.2021:

Kl. VII a-s.28, kl. VIIb-s.15, kl. VII c- s.14, kl. VII d -s.19, kl. VIII a -s 27, kl. VIII b – s.11, .kl. VIII c -s.20

W związku z kilkudniowymi pobytami uczniów w szkole nie zostaną zakupione bilety miesięczne. Proszę, aby Rodzice zapewnili uczniom kwotę 1,79 na jednorazowy przejazd co stanowi kwotę 3,58 na każdy dzień. Poniesione koszty przejazdu do szkoły zostaną zrefundowane na wniosek Rodzica złożony do dyrektora szkoły wraz z załączonymi biletami. (wzór wniosku do pobrania poniżej).

Dyrektor

Elżbieta Działoszewska

————— WNIOSEK DO POBRANIA —————Opieka stomatologiczna nad uczniami

Informuję, że na mocy porozumienia podpisanego przez Organ Prowadzący, opiekę stomatologiczną nad uczniami naszej szkoły od 1 lutego do 31 grudnia 2021 r. sprawuje gabinet dentystyczny w Pruszczu Gdańskim ul. Waląga 3/1A w dniach od poniedziałku do soboty.

W poniedziałki i czwartki w godzinach popołudniowych 14.00-18.00 w pozostałe dni od 8.00-14.00, w soboty od 9.00-12.00.

Przyjęcie ucznia przez lekarza dentystę wymaga wcześniejszej rejestracji.

Potwierdzeniem posiadania statusu ucznia danej szkoły jest ważną legitymacja szkolna.

Lekarz dentysta w ramach opieki wykonuje:
1. Świadczenie ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia
2. Profilaktyczne świadczenie dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia – określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r.

Dyrektor: Elżbieta DziałoszewskaInformacja na temat przywrócenia od 18 stycznia 2021r. w komunikacji gminnej szkolnego rozkładu jazdy

– – – – – PLIK (DOCX) – – – – –Informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim uruchomiła dodatkowy dyżur telefoniczny dla dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów i nauczycieli w czasie ferii zimowych. Codziennie w okresie ferii, tj. w dniach od 04.01.2021 r. do 15.01.2021 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-11.00 udzielane są telefoniczne porady, konsultacje, rozmowy wspierające oraz interwencyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów oraz nauczycieli. Zachęcamy uczniów, rodziców oraz nauczycieli do skorzystania z pomocy i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego udzielanego pod numerem tel. 530 600 990.Informacja o możliwości korzystania w dniu 08.01.2021 ze zbiorów biblioteki szkolnej w godz. 8.00-15.00

– – – – – PLIK (DOCX) – – – – –Szanowni Rodzice!!!

Opłaty za obiady dokonujemy poprzez przelew na konto.

Bank Spółdzielczy

10 8335 0003 0118 7513 2000 0010

W tytule płatności proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczeń uczęszcza.

Przelewy muszą być dokonane do 8 dnia każdego miesiąca.
W przypadkach nieterminowej wpłaty odsetki będą przyjmowane przez intendenta – kwota odsetek oraz potwierdzenie wpłaty zostaną przekazane uczniowi.

Bardzo proszę dokonywać płatności za obiady tylko za dany miesiąc, bez wyprzedzenia.

maj 2021r.:
zerówki 80zł (20x4zł);
klasy I-III: 68zł (17x4zł);
klasy IV-VI: 24zł (6x4zł);
dla uczniów klas VII-VIII – obiady od 01.06.2021


Konto Rady Rodziców:
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
02 8335 0003 0100 2482 2000 0001

Szanowni Rodzice,
istnieje możliwość ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. Proszę zapoznać się z ulotką i wybrać kwotę ubezpieczenia. Płatność przez internet zgodnie z instrukcją.
Dyrektor – Elżbieta Działoszewska

— — ULOTKA INFORMACYJNA — —
— — KARTA PRODUKTU — —
— — OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA — —
— — ZAŁ. NR 1 DO OWU — —
— — Instrukcja – strona internetowa — —
U W A G A – FIRMA UBEZPIECZENIOWA PRZEDŁUŻYŁA MOŻLIWOŚĆ UBEZPIECZANIA DO 30.10.2020


Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021: